Lent

Heden ten dage...

Adres Prins Mauritssingel
Plaats Lent
Gemeente Overbetuwe
Provincie Gelderland
Coördinaten RD 188169,429673
Coördinaten WGS84 51.85464,5.86865
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens vr 20 januari 2023
Gezien (12 mnd) 142
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

De massieve funderingen zijn omgeven door een 17 meter brede en 3 meter diepe gracht. Daarin verwachten de archeologen resten te vinden van servies, kookgerei en voedsel. Het kasteel is in de 16e eeuw gesloopt.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 11e eeuw t/m 1100
Typologie Woontoren
Zichtbare toestand: Intact
(Bouw)fase 2 - 1100 t/m 1300
Typologie Motte
Zichtbare toestand: Intact
(Bouw)fase 3 - 1300 t/m 1672
Typologie Rechthoekig kasteel
Zichtbare toestand: Intact
(Bouw)fase 4 - 1672 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bouwgeschiedenis:

Zo voert de ontstaansgeschiedenis ons terug naar de 11e eeuw, toen een edelman het besluit had genomen een woontoren te laten bouwen. Vanaf die woontoren keek hij uit over de restgeul die vanaf de Waal naar Lent leidde en dienst deed als aanleghaven. Langs beide oevers hadden mensen hun (woonstal)huizen opgetrokken. Zo rond 1100 werd deze woontoren vervangen door een mottekasteel en tegen 1300 werd op dezelfde plek een bakstenen kasteel met pannendak gebouwd; Lent had in de middeleeuwen al zijn eigen ‘goudkust’ met adellijke bewoners, die wedijverden met hun buren aan de overzijde van de Waal op het Valkhof. De verwoesting van 1355 is archeologisch niet traceerbaar, het kasteel heeft dat ruimschoots overleefd. In 1585 en/of 1591 bevonden het kasteel en de bewoners zich midden in de gevechten rondom de nabijgelegen schans Knodsenburg, en in 1672, tijdens de kortstondige maar hevige Franse belegering van de schans, lagen ze wederom in de vuurlinie. Nadat de Fransen schans Knodsenburg hadden veroverd en hun eigen militairen daarin legerden, was het slopen van kasteel Lent een van hun eerste maatregelen om die manschappen veilig te stellen. Dat is zo grondig geschied, dat alras de locatie van het kasteel uit het menselijk geheugen was gewist. Maar gelukkig is daar dan het archeologisch onderzoek, waarmee het kasteel aan de vergetelheid is ontrukt. Behalve over de bouwgeschiedenis en het uiterlijk van het kasteel hebben we ook inzicht gekregen in aspecten van de materiële cultuur van de mensen die op en rondom het kasteel woonden, in hun bestaanseconomie en in hun consumptiegedrag.

Historische betekenis:

Diederik van Lent , bondgenoot van Reinald III, viel de stad Nijmegen aan. De broer van Reinald III, Eduard van Gelre werd hierover zo kwaad dat hij de kastelen van Lent, Bemmel, Zoelen, Avezaath, Tuyl, Apeltern, Loenen, Dorninck, Zijnderen en andere door hem werden geslecht of ingenomen [Eliens].

Archeologisch onderzoek:

In de zomer van 2012 legden archeologen van de gemeente Nijmegen de resten bloot van 18e- en 19e-eeuwse lintbebouwing langs het kanaal de Grift ter plaatse van de hedendaagse Griftdijk Zuid. De reden voor dit onderzoek was het verleggen van de Waaldijk richting Lent en het uitgraven van de Spiegelwaal, om te zorgen dat de benedenstad van Nijmegen minder kwetsbaar zou zijn voor hoge waterstanden in de Waal. Tijdens dit onderzoek stuitten de archeologen onverwachts op zware natuurstenen funderingen van een laat-middeleeuws bouwwerk. Toen bleek dat dit bouwwerk was omgeven door een gracht, werd al snel duidelijk dat deze archeologische grondsporen de restanten waren van kasteel Lent. Het archeologisch onderzoek heeft de geschiedenis van kasteel Lent aanzienlijk verrijkt.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1134
 

Publicaties:

Cees Koot - Kasteel Lent en de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis. Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent , 2016 -- blz 1-1102

Jorien Jas - Kastelen in Gelderland, 2013 -- blz 381

F.M. Eliens - Middeleeuwse kastelen van Gelderland, 1984 -- blz 257

K.A. Kalkwiek - De hertog en zijn burchten, 1976 -- blz 192