KastelenInNederland.nl
help zoeken

Crayestein / Kraaienstein / Craeyensteyn / Crayenstein

Heden ten dage...

Plaats
Sliedrecht
Gemeente
Sliedrecht
Provincie
Zuid-Holland
Coördinaten RD
112475,425169
Coördinaten WGS84
51.816053,4.757058
Commentaar ?
Datum gegevens
zo 22 november 2020
Gezien (12 mnd)
305
Aanpassingen (>2019):
 

Locatie:

Crayesteyn lag aan de zuidelijke oever van de Merwede, ongeveer tegenover de kerk van Sliedrecht op een rivierduin.

Over van middeleeuwse toestand:

In 1561 wordt het nog vermeld als liggende in't water aen't eijnde van ambacht van Crayesteyn omtrent jegens over Slydrecht", maar in 1592 is het voorgoed verdwenen.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1250 t/m 1592

Typologie
Rechthoekig kasteel
Zichtbare toestand:
Geheel overbouwd
Bron: Zeger van Riede is rond 1250 heer en waarschijnlijk zelfs de stichter van Crayesteyn geweest.

(Bouw)fase 2 - 1592 t/m heden

Typologie
< Geen >
Zichtbare toestand:
Geheel overbouwd

Bezitgeschiedenis:

Sophia van Crayesteyn, die vóór 1300 voorkomt was zijn dochter zij was gehuwd met Herbaren van Drongelen uit den Huize van Heusden en haar zoon Zeger van Crayesteyn was naar zijn grootvader genoemd. Herbaren van Drongelen, gaf in 1303, na het overlijden van zijn echtgenote, het kasteel aan zijn oudste zoon Zeger van Crayesteyn. Het is in deze tijd, dat er voor het eerst in de kronieken van het huis te Sliedrecht of Crayesteyn gesproken wordt.

Nadat de Hollandse graaf Floris V in 1296 op verraderlijke wijze om het leven gebracht was, gaf Wolfert van Borselen opdracht om Crayesteyn te bezetten, dit om Dordrecht en het omliggende land te belegeren. Aloud van Ierseke had bovendien nog een houten blokhuis op den dijk tussen Dordrecht en Sliedrecht opgericht, om zo het sterke Crayesteyn, dat "wel ter weere, tegen schild en speere was," tegen onverwachte aanvallen te beveiligen.
Aloud van Ierseke trachtte ook Dordrecht bij verrassing te nemen door een nachtelijke aanval maar de Dordtse burgers zaten de aanvallers zo achterna, dat ze ternauwernood Crayesteyn konden bereiken. Zo werd men van belegeraar belegerde. Aloud maakte zich gereed om het kasteel met hand en tand te verdedigen. Later tijdens onderhandelingen, wilde Aloud het slot op lijfsgenade overgeven. De Dordtenaars wilden hiervan niets weten. Crayesteyn werd ingenomen en Aloud van Ierseke en de zijnen werden dood geslagen.

In 1315 wordt een Aernout van Crayesteyn vermeld en wel in een rekening van krijgskosten. Hij leverde toen 32 man en behoorde tot de grootste heren. Hij leefde nog in 1332, maar in 1339 is hij reeds overleden.

Archeologisch onderzoek:

In 1889 werden bij baggerwerken door de Rijkswaterstaat de oude fundamenten teruggevonden en als gevaarlijk voor de scheepvaart verwijderd. Er werd toen nog een stenen leeuw opgebaggerd, die thans in het Rijksmuseum te Amsterdam berust.

Verwijzingen

Wikipedia
URL Historisch
Kastelenlexicon
 

Afbeeldingen:

Het slot Crayesteyn staat nog op de kaart van Cornelis Schilder van 1537.
Cornelis Pronck -1737

Publicaties:

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.3 117