Haalkenstein / Janswerf / Halckensteijn

Heden ten dage...

Plaats Bergen
Gemeente Bergen
Provincie Noord-Holland
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 12 mei 2019
Gezien (12 mnd) 226
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Ten zuiden van de Kerkedijk.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 13e eeuw, 4e kwart t/m 15e eeuw, 1e kwart
Zichtbare toestand: Intact
Omdat Bergen vanaf circa 1280 een heerlijkheid was, is er vaak gespeculeerd over de vraag
of er kastelen in Bergen hebben gestaan. Even ten zuiden van de Kerkedijk zijn de resten
van het kasteel van Jan van Bergen – de eerste heer van Bergen – gevonden. Dit kasteel
heeft er vanaf het einde van de 13e eeuw tot het begin van de 15e eeuw gestaan. Dit terrein
staat bekend onder de naam Janswerf of Haalkensteijn. [Nyst,2008:14]
(Bouw)fase 2 - 15e eeuw, 1e kwart t/m heden
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bouwgeschiedenis:

Omdat Bergen vanaf circa 1280 een heerlijkheid was, is er vaak gespeculeerd over de vraag
of er kastelen in Bergen hebben gestaan. Even ten zuiden van de Kerkedijk zijn de resten
van het kasteel van Jan van Bergen – de eerste heer van Bergen – gevonden. Dit kasteel
heeft er vanaf het einde van de 13e eeuw tot het begin van de 15e eeuw gestaan. Dit terrein
staat bekend onder de naam Janswerf of Haalkensteijn.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1466
 

Publicaties:

C.L. Nyst - Bureauonderzoek voor het plangebied Hoflaan 26 te Bergen, 2008 -- blz 14

Johan Willem Groesbeek - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland, 1981 -- blz 201