Geldermalsen / Ravestein

 Geldermalsen

Heden ten dage...

Plaats Geldermalsen
Gemeente West Betuwe
Provincie Gelderland
Coördinaten RD 148100,432750
Coördinaten WGS84 51.883342,5.278825
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 22 december 2020
Gezien (12 mnd) 444
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Het huis stond op de plaats die nu omschreven wordt als de zwarte kamp.

Over van middeleeuwse toestand:

Geen sporen meer zichtbaar. Dit kasteel is de opvolger van de burcht van Malsen

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 13e eeuw, 1e kwart t/m 1916
Typologie Rechthoekig kasteel
Zichtbare toestand: Intact
Van der Aa (deel 4 blz 503):
Het was vroeger een deftig gebouw, met eene poort en omgeven door grachten , waarover eene steenen brug. Dit kasteel is in het jaar 1828 gedeeltelijk afgebroken , als wanneer de grachten ook gedeeltelijk gedempt zijn; terwijl men op die plaats een heerenhuis heeft
gebouwd, de huize RAVESTIJN geheeten , hetwelk met de daartoe behoorende gronden , eene oppervlakte beslaat van 47 bund. 43 v. r. 14 v. ell., en thans in eigendom bezeten en bewoond wordt door den Heer E. W. VAM DAM VAN ISSELT , Voorzitter van de Tweede Kamer.

Op 4 april 1916 werd het gebouw publiek verkocht en gesloopt.
(Bouw)fase 2 - 1916 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Geheel overbouwd

Archeologisch onderzoek:

Voorafgaand aan de bouw van enkele appartementen wordt aan de Herman Kuijkstraat in Geldermalsen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Booronderzoek had reeds aanwijzingen opgeleverd dat zich over het gehele terrein een dik archeologisch vondstenhoudend pakket zou moeten bevinden. Twee boringen liepen op een diepte van 1,5 tot 2 m zelfs vast op stukken tufsteen. De proefsleuf, die vervolgens over het te verstoren deel van het terrein werd aangelegd, leverde een zeer onverwacht resultaat. De stukken tufsteen waar de boringen op vast liepen bleken losse fragmenten te zijn van een muur, waarvan de uitbraaksleuf ca. 3,5 m breed was. De fragmenten werden aangetroffen in de vullingslagen van een gracht, die de muur zuidelijk flankeerde. De opgraving, die momenteel in fasen wordt uitgevoerd, is eigenlijk niet meer dan een begeleiding van de bouwwerkzaamheden, maar heeft aanvullende gegevens opgeleverd met betrekking tot het verloop van de muur en gracht.
De nu bekende gegevens overziend, lijkt het te gaan om een tufstenen ringmuur. Reeds in 1989 werden even ten noordwesten van het onderzoeksterrein ook al resten aangetroffen van een tufstenen muur. Hier zou het gaan om 12e of begin 13e eeuwse resten, die zich onder het dijklichaam van de huidige Lingedijk bevinden. De aan de Herman Kuijkstraat aangetroffen uitbraaksleuf en gracht worden oversneden door sporen uit de 13e eeuw en zijn dus gelijktijdig. Als beide puzzelstukjes worden verbonden dan zou de ringmuur een ovaal tot onregelmatig rond en verhoogd terrein hebben omsloten van iets meer dan 100 m in doorsnede. Dit verhoogde terrein is nu nog goed herkenbaar in het huidige dorpscentrum. De huidige kerk zou samen met andere gebouwen binnen deze muur hebben gestaan en deel hebben uitgemaakt van een burchtterrein of residentie. De bestaande Lingedijk is later aangelegd en het veronderstelde burchtterrein lijkt hierin te zijn opgenomen.
[ACVU-HBS archeologische specialisten]

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1443
 

Afbeeldingen:

Literatuur:
Boreel, G.L. - Nieuwbouw in het dorp Geldermalsen. Een aanvullend inventariserend veldonderzoek. ZuidNederlandse Archeologische Notities 56, 2007

Publicaties:

Jorien Jas - Kastelen in Gelderland, 2013 -- blz 251 (met illustratie)

L.P. Verniers - Ravestein ontrafeld. Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven aan de Zwarte Kamp te Geldermalsen, 2008

J.D.H. Harten - Sporen in het landschap, 1997

A. Dekker - Een uitzonderlijke gebeurtenis in 1603 op het 'HUIS GELDERMALSEN', 1983 -- blz 9-13

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.4 503, DL.14 808