Geldermalsen / Ravestein

Heden ten dage...

Adres Zwarte kamp
Plaats Geldermalsen
Gemeente West Betuwe
Provincie Gelderland
Coördinaten RD 147554,432772
Coördinaten WGS84 51.8834302,5.279053
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens za 11 maart 2023
Gezien (12 mnd) 211
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Het huis stond op de plaats die nu omschreven wordt als de zwarte kamp.
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Geen sporen meer zichtbaar. Dit kasteel is de opvolger van de burcht van Malsen

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 13e eeuw, 1e kwart t/m 1916
Typologie Rechthoekig kasteel
Zichtbare toestand: Intact
Van der Aa (deel 4 blz 503):
Het was vroeger een deftig gebouw, met eene poort en omgeven door grachten , waarover eene steenen brug. Dit kasteel is in het jaar 1828 gedeeltelijk afgebroken , als wanneer de grachten ook gedeeltelijk gedempt zijn; terwijl men op die plaats een heerenhuis heeft
gebouwd, de huize RAVESTIJN geheeten , hetwelk met de daartoe behoorende gronden , eene oppervlakte beslaat van 47 bund. 43 v. r. 14 v. ell., en thans in eigendom bezeten en bewoond wordt door den Heer E. W. VAM DAM VAN ISSELT , Voorzitter van de Tweede Kamer.

Op 4 april 1916 werd het gebouw publiek verkocht en gesloopt.
(Bouw)fase 2 - 1916 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Geheel overbouwd

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1443
 

Afbeeldingen:

Literatuur:
Boreel, G.L. - Nieuwbouw in het dorp Geldermalsen. Een aanvullend inventariserend veldonderzoek. ZuidNederlandse Archeologische Notities 56, 2007

Publicaties:

Jorien Jas - Kastelen in Gelderland, 2013 -- blz 251 (met illustratie)

L.P. Verniers - Ravestein ontrafeld. Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven aan de Zwarte Kamp te Geldermalsen, 2008

J.D.H. Harten - Sporen in het landschap, 1997

A. Dekker - Een uitzonderlijke gebeurtenis in 1603 op het 'HUIS GELDERMALSEN', 1983 -- blz 9-13

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.4 503, DL.14 808