KastelenInNederland.nl
help zoeken

Oosterwijk / Eterwijk / Elterwijk / Oesterwijc

Heden ten dage...

Adres
Oudendijk 3
Plaats
Kedichem
Gemeente
Vijfheerenland
Provincie
Utrecht
Coördinaten RD
133750,432255
Coördinaten WGS84
51.878628,5.077553
Commentaar ?
Datum gegevens
ma 20 december 2010
Gezien (12 mnd)
202
Aanpassingen (>2019):
 

Over van middeleeuwse toestand:

Nu resteert slechts een vroeg 16e eeuwse kelder onder een nieuwbouw uit 1988.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1407 t/m 1860

Zichtbare toestand:
Intact

(Bouw)fase 2 - 1860 t/m heden

Zichtbare toestand:
Geheel overbouwd

Historische betekenis:

Waarom kreeg een zo kleine gemeenschap deze status? We menen, dat dit een gevolg is van de ligging, n.l. bij de grens met het gebied van de hertogen van Gelre. Immers na de ondergang van de Arkels komt dit gebied bij Holland en wordt in 1498 Leerdam een zelfstandig graafschap onder de Egmonds.

Spoedig daarna is de Heerlijkheid Oosterwijk in handen van de heren van Liere. Deze familie bezat ook Zoetermeer en de beide Katwijken. Er was dus een goede binding met Holland. In die dagen zal het "versterkt huijs" of kasteel van Oosterwijk gebouwd zijn als steunpunt voor de Hollandse belangen.

Zoals gezegd werd in 1820 Oosterwijk bij Kedichem gevoegd. De oude grens tussen "Arkel" en "ter Leede" bleef ook nu de gemeentegrens.
[J.D. v.d. Zalm - Historische Vereniging Vrienden van oud-Leerdam]

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Publicaties:

Bas Aarts - De speurtocht naar Boudewijn van 'Oosterwijk' (1096) en zijn kasteel, 2010 -- blz 8,9 (met illustratie)

Catharina l. van Groningen - De Vijfheerenlanden, met Asperen, Heukelum en Spijk, 1989 -- blz 154-155 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.8 538

A. Rademaker - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten, 1725 -- blz 193 (met illustratie)