KastelenInNederland.nl

Oosterwijk / Eterwijk / Elterwijk / Oesterwijc

Heden ten dage...

Adres
Oudendijk 3
Plaats
Kedichem
Gemeente
Vijfheerenland
Provincie
Utrecht
Coördinaten RD x - y
133,750 - 432,255
Coördinaten dec nbr -ol
51.878628 - 5.077553
Commentaar? hier
Datum gegevens
ma 20 december 2010
Geraadpleegd (12 mnd)
218
 

Over van middeleeuwse toestand:

Nu resteert slechts een vroeg 16e eeuwse kelder onder een nieuwbouw uit 1988.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
15e eeuw
Zichtbare toestand:
Geheel overbouwd
Bron: 1407

Historische betekenis:

Waarom kreeg een zo kleine gemeenschap deze status? We menen, dat dit een gevolg is van de ligging, n.l. bij de grens met het gebied van de hertogen van Gelre. Immers na de ondergang van de Arkels komt dit gebied bij Holland en wordt in 1498 Leerdam een zelfstandig graafschap onder de Egmonds.

Spoedig daarna is de Heerlijkheid Oosterwijk in handen van de heren van Liere. Deze familie bezat ook Zoetermeer en de beide Katwijken. Er was dus een goede binding met Holland. In die dagen zal het "versterkt huijs" of kasteel van Oosterwijk gebouwd zijn als steunpunt voor de Hollandse belangen.

Zoals gezegd werd in 1820 Oosterwijk bij Kedichem gevoegd. De oude grens tussen "Arkel" en "ter Leede" bleef ook nu de gemeentegrens.
[J.D. v.d. Zalm - Historische Vereniging Vrienden van oud-Leerdam]

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Publicaties:

Bas Aarts - De speurtocht naar Boudewijn van 'Oosterwijk' (1096) en zijn kasteel, 2010 -- blz 8,9 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.8 538

A. Rademaker - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten, 1725 -- blz 193 (met illustratie)