Nergena / Nergenna

Heden ten dage...

Plaats Ede
Gemeente Ede
Provincie Gelderland
Coördinaten RD 173796,445314
Coördinaten WGS84 51.995897,5.660892
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens wo 2 augustus 2023
Gezien (12 mnd) 173
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Westelijk van Bennekom ligt het Binnenveld, dat vroeger grotendeels uit moeras bestond. Langs de Langesteeg stond het kasteel Nergena (nu Dr. W. Dreeslaan) in Bennekom.
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Het Herenhuis wat later is gebouwd, is na 1795 geleidelijk afgebroken. De Edese burgemeester Theodorus Prins liet het gebouw nog voor 1830 slopen.
In het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom bevindt zich nog een haardplaat uit het huis.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1292 t/m 15e eeuw
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
In de 15e eeuw is het kasteel verwoest.
(Bouw)fase 2 - 15e eeuw t/m 1830
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
Wanneer dit is huis is gebouwd is mij niet bekend.
(Bouw)fase 3 - 1830 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Intact

Bezitgeschiedenis:

In 1342 is er sprake van een kasteel. Dit kasteel is vooral geschikt als jachtslot. Hertog Willem geeft het kasteel aan Sander van Kodinchoven in levenslang gebruik. Sander moest het kasteel op kosten van de Hertog onderhouden. In 1435 stierf Sander het kasteel komt 3 jaar later in handen van Willem van Egmond. In 1471 wordt het kasteel door Johan van Kleef veroverd. Het werd op zijn naam gezet nadat 1000 rijnsgulden bovenop de pandsom werd gezet. In 1473 kreeg de Hertog van Kleef het huis Nergena samen met het Wachtendonc, dat er mee was verbonden, van de hertog van Bourgondië in eigendom als dank voor bewezen diensten. In de loop van de vijftiende eeuw is het "oude" kasteel Nergena verwoest.

Historische betekenis:

Het kasteel stond bij het Rhenense veen en was een belangrijk verdedigingswerk in de gevechten met de bisschop van Utrecht. De verstandhouding tussen de Hertog van Gelre en de Bisschop van het sticht Utrecht was vaak erg slecht. Zij vochten hun geschillen vaak uit in de Gelderse Vallei. Aan de Gelderse kant lag een reeks versterkingen, waar Nergena er één van was. Andere versterkingen waren: Tarthorst in Wageningen, Harsselo en Hoekelum in Bennekom en Kernhem in Ede.

In de oude kerk in Bennekom is nog een ambtsjonkersbank en een Nergenabank.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1342
 

Afbeeldingen:

tekening Pronk Rijks Prenten kabinet Amsterdam

Publicaties:

Stefan Frankewitz - De Gelderse landsheerlijke burchten van de dertiende tot het eind van de vijftiende eeuw, 2003 -- blz 187-206

K.A. Kalkwiek - De hertog en zijn burchten, 1976 -- blz 132

Jan Jacob Dijkveld Stol - De duizendjarige geschiedenis van hetlandgoed , 1968 -- blz 59-75 (met illustratie)

F. Gorissen - Die Burgen im Reich von Nimwegen, ausserhalb der Stadt Nimwegen, 1959 -- blz 142-143

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.8 67