Valckenstein / Valkenstein

Heden ten dage...

Adres Slotsedijk 199
Plaats Poortugaal
Gemeente Albrandswaard
Provincie Zuid-Holland
Coördinaten RD 087580,431520
Coördinaten WGS84 51.8683,4.40926
Bestemming Landbouw
Toegankelijk Gehele jaar
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 25 augustus 2020
Gezien (12 mnd) 278
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1310 t/m 1827
Typologie Zaaltoren
Afm. hoofdburcht (m) 10x 18m
Zichtbare toestand: Intact
Afmetingen toelichting:
[Janse, 2009]Rond 1305 gaf Nicolaas III van Putten opdracht tot de bouw van het kasteel Valckensteyn, dat verrees op een veilige, hoge plaats binnen de dijkring van Poortugaal. Het oudste gedeelte was de indrukwekkende donjon. Om de toren heen groepeerden zich de bijgebouwen en het geheel werd omgeven door een muur met of zonder weergang. Om de strekte lag een gracht, waarover een ophaalbrug die leidde naar het poortgebouw.
(Bouw)fase 2 - 1827 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ondergronds

Bezitgeschiedenis:

Na Symon kwam diens zoon Gilles op het kasteel, dat in 1506 in bezit geraakte van Dirck van Swieten en Jacob Willemz van Boschuijzen. Kort voor 1550 kocht Boudewijn van Roon het kasteel, doch hij was meestal elders te vinden. Hij verwierf in 1570 als oom van Pieter van Duiveland, heer van Rhoon en Pendrecht, het zwaandrift aan het "huys, slott ende erve tho Valckenstein". Boudewijn vervulde aanzienlijke functies. Hij was ridder, raad van Keizer Karel V en Koning Philips II, alsmede kanselier van Overijssel. Hij behoorde tot het geslacht van Duiveland van Roon, dat het nog aanwezige, in 1433 door Pieter van Duiveland, heer van Rhoon, gestichte kasteel van Rhoon bewoonde.
In 1582 deed Gerrit van Roon Valckensteyn van de hand aan Wittem van lamsweerde, die al in 1588 van het leen afstand deed door verkoop aan de rijke Joas Grijp. In diens familie verbleef het kasteel tot in de vroege 18e eeuw.

Historische betekenis:

De heren van Putten hebben van Valckensteyn als woonplaats weinig gebruikt gemaakt. Al snel na de verwoesting van Puttensteyn namen zij hun intrek in een versterkt huis of hofstede te Geervliet, dat hun permanente zetel werd.

Archeologisch onderzoek:

18 maart 2009. In opdracht van de gemeente Albrandswaard is op de locatie van het voormalige kasteel Valkenstein te Poortugaal door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) een karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd.
De gemeente Albrandswaard en het voormalig Waterschap Ijsselmonde willen de voormalige gracht van kasteel Valkenstein opnieuw watervoerend maken. Het voornemen en de wijze van aanpak is ondersteund door de provinciaal archeoloog van Zuid-Holland,
dhr. R.H.P. Proos.
Het onderzoek was gericht op de vraag of de gracht rondom de fundamenten van kasteel
Valkenstein als waterberging te gebruiken is, zonder daarbij de vroegere grachtvulling te verstoren. Daartoe zijn grondboringen gezet, met als doel de begrenzing van de buitenzijde van de vroegere gracht, alsmede de hoogteligging van de bovenzijde van de grachtvulling vast te stellen.

Verwijzingen

URL Historisch Valckenstein
Wikipedia Valckenstein
URL Historisch Maquette Kasteel
Kastelenlexicon 1706
 

Afbeeldingen:

Publicatie:
Oudnieuw, contactblad van de Stichting Oud-Geervliet, 16e jaargang, nr. 3, mei 1995 door J. Rotteveel.

Publicaties:

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996 -- blz 92,93 (met illustratie)

C. Hoek - Oudheidkundig bodemonderzoek te Rotterdam en omgeving in 1962, 1962 -- blz 107-109

C. Hoek - Kastelen binnen de hoge heerlijkheid Putten, 1962 -- blz 471-490

A. van der Poest Clement - Valckensteyn, 1939 -- blz 70-90