Notenstein / Oostehout / Oosterholt / Oosterhout

Heden ten dage...

Adres Waaldijk 49
Plaats Nijmegen
Gemeente Nijmegen
Provincie Gelderland
Coördinaten RD 186135,431794
Coördinaten WGS84 51.87343,5.835087
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 4 mei 2021
Gezien (12 mnd) 129
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

In 1809 en 1820 weggespoeld. Een steen met lofwerk en het opschrift
„Rien Sans Dieu," afkomstig van dit huis, prijkt thans in het tegenwoordige huis. In circa 1850 liet Theodorus van Scherpenzeel, iets ten noordoosten van de oude bouwplaats, het huidige huis bouwen dat in de loop van de negentiende eeuw met bijgebouwen (koetshuis, koetsierswoning) is uitgebreid;

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 14e eeuw t/m 1585
Zichtbare toestand: Intact
In 1585 werd het kasteel beschadigd en weer verbouwd en hersteld.
(Bouw)fase 2 - 1585 t/m 1809
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
Het dat in de 19e eeuw onbewoond was, werd verzwolgen in de doorgebroken Waal.
De ruïne werd afgebroken en een nieuw huis gebouwd.
(Bouw)fase 3 - 1809 t/m 1820
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
Na weer een dijk doorbraak werd het huis verderop opnieuw opgebouwd.

Bezitgeschiedenis:

In 1572 bezit van het echtpaar Johan van Bronckhorst en Sibilla van Huyssen. Hun kleindochter Sibilla van Bronckhorst bracht het goed naar haar man Alphert Hackfort, in wiens familie het bleef, tot zijn afstammelingen baron van Scherpenzeel-Heusch het verkocht aan baron vann Boetzelaer.

Historische betekenis:

Leen van Hemmen.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1350
 

Publicaties:

Jorien Jas - Kastelen in Gelderland, 2013 -- blz 375-376 (met illustratie)

E. Zandstra - Kastelen en huizen in de Betuwe, 1962 -- blz 64,101,69E

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.8 520