Balgoij / Balgoy / Balgooi

Heden ten dage...

Plaats Balgoij
Gemeente Wijchen
Provincie Gelderland
Coördinaten RD 178320,422800
Coördinaten WGS84 51.793625,5.725942
Bestemming Landbouw
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 6 juli 2015
Gezien (12 mnd) 323
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Het kasteel stond ooit tussen het huidige Wijchen en Balgoij aan het eind van de Torenstraat. Op die plek aan de Balgoijse wetering ligt nu de appelboomgaard van fruitkweker René Elshof.
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1257 t/m 1350
Typologie Woontoren
Zichtbare toestand: Intact
(Bouw)fase 2 - 1350 t/m 1672
Typologie Woontoren
Afm. hoofdburcht (m) 20 x 12,5
Zichtbare toestand: Intact
Door de Fransen in het rampjaar 1672 verwoest.
(Bouw)fase 3 - 1672 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bouwgeschiedenis:

Een betrekkelijk klein, rechthoekig hoofdgebouw en een grote, haast vierkante voorburcht, gescheiden door een gracht. Nu is een blik op den plattegrond voldoende
om dit vast te stellen. De vraag doet zich voor, of hoofdgebouw en voorburcht als geheel uit dezelfde tijd dateren. Het steenformaat geeft over het algemeen
geen aanleiding om te veronderstellen, dat dit niet het geval zou zijn.
Men zou kunnen veronderstellen, dat de voorburcht daarom eerder ontstaan moet zijn dan het hoofdgebouw. Daartegenover staat, dat het hoofdgebouw heel goed bestaan kan hebben, terwijl de voorburcht nog slechts bestond uit een plein met enkele houten gebouwen, beschermd door een palissadering en gracht.
De beide verzwaringen op den Noord- en den Westhoek zullen
na een of meer versnijdingen wel tot voetstuk voor een ronden of achthoekigen toren gediend hebben. Het is wel wat onaannemelijk, dat men deze gelegenheid voor het aanbrengen van uit krijgsbouwkundig oogpunt belangrijke uitbreidingen van de verdedigingsmogelijkheden onbenut zou hebben gelaten. Toch vraagt men zich af, waarom men het klaarblijkelijk juist hier noodzakelijk achtte om een verdediging uit de flank mogelijk te maken. Op zijn minst moet het opmerkelijk worden genoemd, dat men van deze mogelijkheden afgezien heeft juist bij de naar de weg toegekeerde zijde.

Bezitgeschiedenis:

In 1369 werd het kasteel verpand aan de Nijmeegse patriciër Baldeken Lauwart. Door zijn opvolger, Claes Trouweloes werd het kasteel in 1371 opgedragen aan Eduard van Gelre.
Omdat het een Kleefs leen was, was deze leenopdracht niet geheel legaal. Het was een uiting van aggressiviteit van Gelre t.o.v. Kleef. In 1402 werd "die alde hofstat" te Herwijnen in leen opgedragen. In 1415 werd door Otto van Haeften het kasteel tot open huis gemaakt.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1230
 

Publicaties:

Taco Hermans - Middeleeuwse woontorens in Nederland : de bouwhistorische benadering van een kasteelvorm, 2016 -- blz 26-28 (met illustratie)

Jorien Jas - Kastelen in Gelderland, 2013 -- blz 499 (met illustratie)

W.A. Kattenberg - Over versterkte huizen, hofsteden en lusthoven. Geschiedenis van voorname behuizingen op Wijchens grondgebied vanaf 950 n.C., 2005

A. Verpoorte - 'Huis te Balgoij': een archeologisch onderzoek, 1992

K.A. Kalkwiek - De hertog en zijn burchten, 1976 -- blz 147,163,180

Paul van Reijen - Middeleeuwse kastelen in Nederland, 1976 -- blz 119-120 (met illustratie)

E.H. ter Kuile - Kastelen en Adelijke huizen, 1954 -- blz 29

Jaap (Jacob Gerard Nicolaas) Renaud - Het huis te Balgoy, 1944 -- blz 21-40