Everstein / Verheulhuis / Verburgh

Heden ten dage...

Adres Nedereindseweg
Plaats Jutphaas
Gemeente Nieuwegein
Provincie Utrecht
Coördinaten RD 131700,450970
Coördinaten WGS84 52.046506,5.047828
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens do 3 september 2020
Gezien (12 mnd) 233
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Het kasteel Everstein lag ten westen van het dorp Jutphaas. Het kasteelterrein ligt ten noorden van de Nedereindse weg in het gebied Rijnenburg, dat sinds 1 januari 2003 tot de gemeente Utrecht behoort, daarvoor tot de gemeente Nieuwegein.
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Op de plek waar het kasteel vroeger gestaan heeft is nu nog een omgracht rond eilandje te vinden. De huidige boerderij die iets ten noordwesten van het kasteelterrein staat, is rond de Tweede Wereldoorlog gebouwd en kreeg de toepasselijke naam 'Vredestein'.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
(Bouw)fase 1 - 1394 t/m 1839
Zichtbare toestand: Intact
De geschiedenis gaat terug tot het eind van de 14e eeuw. Clemense, echtgenote van Herberen van de Rijn, ontving dit Stichtse leen in 1394. In 1434 wordt het in de leenakte van Herberen's zoon Heinric als volgt beschreven: 'de huysinge ende hoffstede mit vier hont lants alsoe als die gelegen sijn tot Jutfaes waerop de leenman woont'.
In 1839 wordt de hofstede voor de tweede maal verkocht, waarschijnlijk voor afbraak.
(Bouw)fase 2 - 1839 t/m heden
Zichtbare toestand: Grachtenrestant

Bouwgeschiedenis:

Dit kasteel moet niet worden verward met het gelijknamige kasteel bij Hagestein, dat in 1402-20 werd betrokken in de Arkelse Oorlog.
Op de kaart van Verstralen uit 1626 wordt het omgrachte huis aan de Jutphase Wetering afgebeeld met de aanduiding Verburch huys, genoemd naar de toenmalige bezitter jonker Verburch. In 1639 werd het aangeduid als 'Verheulen huijs'.
Aan de hand van een aantal oude afbeeldingen kunnen we vaststellen dat het een bescheiden rechthoekig gebouw was met een donjonachtige ronde toren op één van de hoeken.

Bezitgeschiedenis:

1394 Clemense, echtgenote van Herberen van de Rijn
1434 Heinric van Rijn
1449 Herberen van Rijn
1454 Herberen van Damasch
1469 Evert van Damasch
1486 - 1529 Johan van Roeden
1547 Claes van Royen
1556 Dierick Claesz. van Rooden
1626 jonker Verburch
1639 familie Verheulen

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1947
 

Publicaties:

Jonna Dommerholt - Kastelen en Buitens in 'Oud' - Nieuwegein, 2005 -- blz 51-54 (met illustratie)

Ben Olde Meierink - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995 -- blz 547

R.H.J. Klok - Archeologisch reisboek voor Nederland, 1977 -- blz 249

J.D.M. Bardet - Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975 -- blz 74 (met illustratie)