Grauwert / Hofstede ter Weyde

Heden ten dage...

Plaats Utrecht
Gemeente Utrecht
Provincie Utrecht
Coördinaten RD 132600,456285
Coördinaten WGS84 52.094364,5.06029
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 17 augustus 2020
Gezien (12 mnd) 216
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Ten westen van de stad, direct ten zuiden van het huidige sportpark Terweijde.
Kastelen in de omgeving

Functies:

monument
monument

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1230 t/m 18e eeuw
Zichtbare toestand: Intact
De 17e-eeuwse lijst van ridderhofsteden noemt onder de Buurkerkparochie 'Oud-ridder later Grauwert'. Volgens die lijst werd het in 1230 en 1307 genoemd. Waarschijnlijk is dit Grauwert of Hofstede ter Weyde (niet te verwarren met Hof ter Weyde), die ten westen van Utrecht lag. Het was van oudsher een leen van de proosdij van Oudmunster en bestond uit het huis en zes morgen tiend- en cijnsvrij land met het gerecht. In 1453 deed Dirk van der Weyde afstand ten gunste van Adriaan Grauwert.
Naar deze familie, die tot 1600 Ter Weyde in bezit had, werd Grauwert genoemd. In 1567 werd het geheel als 'seker stuck leengoets, genaemt den Grauwert, groot veerthien merghen' genoemd. In 1600 kwam het in bezit van Johan van Mierlo en in 1686 van Johan Schade. Aan het eind van de 18e eeuw kwam het in bezit van de fundatie Johan Heyendaal.
Op de kaart van Van Schayk uit 1539 wordt het als een aanzienlijk huis afgebeeld. In 1832 is op de kadastrale kaart de gracht nog te herkennen maar het huis is verdwenen.

Het terrein werd volgens een 17e-eeuwse kaart van C. Specht ontsloten vanaf de stadswetering.
(Bouw)fase 2 - 18e eeuw t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ongelijk terrein

Bezitgeschiedenis:

1453 Dirk van der Weyde
1453 Adriaan Grauwert
tot 1600 familie Grauwert
1600 Johan van Mierlo
1686 Johan Schade

Archeologisch onderzoek:

Een in 1994 uitgevoerd onderzoek wees uit dat in een restgeul van de Oude Rijn een ronde structuur met puinsporen is gelegen.

Verwijzingen

Wikipedia Weyde
Kastelenlexicon 0917
 

Publicaties:

J.S. van der Kamp - De Grauwert : Archeologisch onderzoek naar een laatmiddeleeuws omgracht complex, 2004

J.S. van der Kamp - Utrecht : De Grauwert, 1999 -- blz 103-109

Ben Olde Meierink - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995 -- blz 551

R.P. Exaltus - Weerstands- en booronderzoek naar Huis Grauwert, Gemeente Utrecht, 1994