De Polle

Heden ten dage...

Plaats Montfoort
Gemeente Montfoort
Provincie Utrecht
Coördinaten RD 125800,452800
Coördinaten WGS84 52.059511,4.955942
Bestemming Landbouw
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 10 augustus 2009
Gezien (12 mnd) 57
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Ten westen van de boerderij Blindeweg 5.
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1360 t/m 1412
Zichtbare toestand: Intact
Het jaar 1412 voor het verdwijnen van het huis is een aanname gebaseerd op het feit dat alleen het goed wordt genoemd en niet meer het huis.
(Bouw)fase 2 - 1412 t/m heden
Zichtbare toestand: Grachtenrestant

Bouwgeschiedenis:

Met grote waarschijnlijkheid is het hierboven genoemde omgrachte rechthoekige terrein het restant van het versterkte huis De Polle, dat aan de familie Van de Polle toebehoorde.
Het huis wordt nergens vermeld, telkens is sprake van 'het goed' van De Polle. Hierdoor is de afbraakdatum is dan ook onbekend. In het vierkante, door een sloot omgeven terrein bevinden zich funderingsresten.

Bezitgeschiedenis:

In 1307 wordt voor de eerste maal een Van de Polle genoemd: Willaem uten Polle. In 1323 wordt vervolgens een halve hoeve land in Mastwijk genoemd, dat in 1360 blijkt te liggen ten westen van het goed van De Polle, dat toen in leen was bij een lid van het geslacht Van de Polle.
De belendende halve hoeve kwam in 1360 in bezit van burggraaf Zweder van Montfoort. Het huis De Polle bestond toen waarschijnlijk al, maar het is niet bekend of het tegelijkertijd in het bezit van de burggraaf kwam. In 1412 blijkt het goed van De Polle een Montfoorts leen te zijn, waarbij de leenman geen lid van de familie Van de Polle meer was, maar de broer van de burggraaf.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0930
 

Publicaties:

Ben Olde Meierink - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995 -- blz 547