Boekel / Bueckelo

Heden ten dage...

Plaats Akersloot
Gemeente Castricum
Provincie Noord-Holland
Coördinaten RD 112600,513625
Coördinaten WGS84 52.60853,4.76111
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 3 november 2020
Gezien (12 mnd) 474
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

De ligging van de oude burcht was aan de oever van het Boekelermeer op een toen blijkbaar zeer strategisch geacht punt in verband met de invallen en strooptochten van de vrijheidslievende Westfriezen, wanneer die met hun kleine snelle "koggen" over de Beamestra (Beemster) en het Schermeer een aanval op Kennemerland deden.
Hedentendage ten zuidoosten van de kanaalweg naast het kerkje tussen Kennemerstraatweg en de Kanaalweg. Op het kasteelterrein stond de boederij van de familie Blokker.
Exacte punt mij nog niet bekend.

Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

 

Etymologie:

Boekel of Bueckelo (dr.G. Karsten geeft in zijn boek "Noordhollandse plaatsnamen" hieraan de betekenis "beukenbos").

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1169 t/m 1400
Zichtbare toestand: Intact
In 1169 werd door Boekel ondersteuning gegeven aan Alkmaar toen het door de West-Friezen werd overvallen.[Koning,1992]. Dit duidt mogelijk op het kasteel.
Het kasteel is waarschijnlijk omstreeks 1400 verdwenen. Tijdens het Spaanse Beleg van Alkmaar is Boekel geplunderd en in brand gestoken door de vluchtende Spanjaarden. [kroniek van Akersloot]
(Bouw)fase 2 - 1400 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bouwgeschiedenis:

Het kasteel te Boekel zal ongetwijfeld zijn gebouwd om Kennemerland, dat van circa 1000 tot 1300 het gebied van de Hollandse graven was, te beschermen tegen de Westfriezen. Bij benadering mag de tijd van de bouw rond 1100 worden geplaatst.
Het kasteel was reeds ver vóór 1573 verlaten en vervallen.

Bezitgeschiedenis:

Van de slotheren van Boekel zij waren geen "ridders" en komen niet in de grafelijke oorkonden voor - is er slechts één met naam bekend namelijk Dirk van Boekel. Hij komt voor in de abdij geschiedenis van Egmond ten tijde van abt Lubbert (1206-1226). In de kroniek van de abdij is ook nog sprake van de vrouw van Dirk van Boekei, die na de dood van haar man probeerde het leen van de abdij in handen te krijgen. Zij getuigde dat haar dochter goede handvesten had (oorkonden, die rechten of privüegees verlenen), maar ze wilde het leen niet voor haar dochter maar voor zichzelf. Die dochter trouwde met Simon van Teijlingen en na diens dood met Gerrit van Harlaer. Beide heren hebben het de abdij nog zeer lastig gemaakt.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1468
 

Afbeeldingen:

kasteel Boekel van J. Stellingwerf (niet erg betrouwbaar) in Gem.Archief Alkmaar.

Publicaties:

J. de Koning - Archeologisch vooronderzoek naar het kasteel van Boekel., 1992

Johan Willem Groesbeek - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland, 1981 -- blz 188-189

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- dl 2, blz 518