Zevender / Sevender

 Zevender
YouTube

Heden ten dage...

Adres Lopikerweg
Plaats Schoonhoven
Gemeente Krimpenerwaard
Provincie Zuid-Holland
Coördinaten RD 119332,440751
Coördinaten WGS84 51.953889,4.868333
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 20 november 2018
Gezien (12 mnd) 417
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Aan de rivier de Zevender, noordoostelijk van de stad Schoonhoven.

Over van middeleeuwse toestand:

Terrein met sporen van een kasteel of hofstad uit de Late Middeleeuwen.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1304 t/m 1518
Zichtbare toestand: Intact
Vanaf de Late Middeleeuwen tot de 16e eeuw heeft er een versterkt huis gestaan. Uit diverse historische bronnen komt naar voren dat in het westelijke/centrale deel al vanaf in ieder geval het begin van de 14e eeuw bebouwing aanwezig was in de vorm van een huis met bijbehorende gracht.
Het kasteel ging tijdens de stadsbrand van 1518 voor het grootste deel verloren. Het werd wel voor een deel gerepareerd, toch bleef Zevender als ruïne liggen. In 1533 ging men over tot het ruimen van de resten en dat was gereed in 1542.
Bron: ADC rapport 3118
(Bouw)fase 2 - 1518 t/m heden
Zichtbare toestand: Grachtenrestant

Bezitgeschiedenis:

Geslacht van Vliet.

Archeologisch onderzoek:

Het grachtenpatroon en de indicatie van een steenhuis duiden op een burcht- met voorburchtterrein. Aangetroffen materiaal dateert uit de 13e-15e eeuw.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0269
 

Publicaties:

Taco Hermans - Het niet voltooide kasteel te Schoonhoven, 1983 -- blz 33-38 (met illustratie)