Varik / Vauderich / Molenhuys

Heden ten dage...

Plaats Neerijnen
Gemeente West Betuwe
Provincie Gelderland
Coördinaten RD 154300,426600
Coördinaten WGS84 51.828019,5.377037
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 4 mei 2021
Gezien (12 mnd) 94
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

De plaats van Huis Varik is direct bij de molen aan de Waalbandijk. De oorspronkelijke korenmolen heeft direct aan de dijk gestaan recht voor de huidige molen.
Exacte plaats is mij niet bekend.
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 14e eeuw, 3e kwart t/m 1655
Typologie Moated site
Afm. hoofdburcht (m) 27,5 x 27,5
Zichtbare toestand: Intact
Tijdens het weerstandsonderzoek te Varik Molenblok zijn de resten van een gebouw aangetroffen dat ongeveer 27,5 x 27,5 meter meet. In de zuidwesthoek zijn mogelijk nog resten van een toren aanwezig, aan de oostkant van het gebouw mogelijk de resten van een brug. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een gracht of waterpartij om het gebouw heen. Ten zuiden van het gebouw is een aantal structuren aangetroffen die het best als sloot of gracht geïnterpreteerd kunnen worden, het is mogelijk dat deze samenhangen met de gebouw resten.
Rond 1655 is een nieuw classicistisch huis gebouwd.
Bron: [Dekker,2006:8]
(Bouw)fase 2 - 1655 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bezitgeschiedenis:

In de dertiende eeuw wordt dit huis, volgens Staverman beschreven als: "huys ende slot tot Vauderich, met hofstat ende bongert binnen sijnen cingel daerto behorende ende wind ende windmeule to Vauderich". Vier eeuwen later wordt er gesproken van "Het slot Molenhuys." Vermoedelijk is Huis Varik rond 1750 in verval geraakt.

Archeologisch onderzoek:

Eind mei 2006 is er een inventariserend veldonderzoek door middel van elektrische weerstandmeting uitgevoerd. Met behulp van deze methode is het kasteel en een deel van de buitengracht nauwkeurig in beeld gebracht. In welke staat de restanten verkeren is niet bekend.

Verwijzingen

URL Historisch Varik
Kastelenlexicon 1088
 

Publicaties:

Jorien Jas - Kastelen in Gelderland, 2013 -- blz 367 (met illustratie)

M. Dekker - Elektrisch weerstandsonderzoek Varik Molenblok, gemeente Neerijnen, Huis Varik, 2006

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.11 529