De Strijdhoeve

Heden ten dage...

Adres Schoorstraat 14
Plaats Udenhout
Gemeente Tilburg
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 137500,402950
Coördinaten WGS84 51.613181,5.136008
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 8 december 2020
Gezien (12 mnd) 1140
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

De Strijdhoef ligt net buiten de bebouwde van Udenhout aan de weg naar Loon op Zand op een omgracht eiland te midden van een natuurgebied.
Kastelen in de omgeving

Functies:

kantoor
kantoor

trouwlocatie
trouwlocatie

Over van middeleeuwse toestand:

Een 18e eeuws rechthoekig huis. De voorgevel van het hoofdgebouw heeft vijf traveeën, en twee verdiepingen met een souterrain onder een schilddak met een dakruitertje. Aan weerskanten van het huis twee identieke lage zijvleugels.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet niet
 

Etymologie:

Strijdbare, dus versterkte hoeve.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1380 t/m 1760
Typologie Moated site
Zichtbare toestand: Intact
Op het oude Brabantse leengoed stonden in 1380 in de eerste instantie vier versterkte hoeves, die onderverdeeld werden in de Grote en de Kleine Strijdhoeve, te weten de Heerdenshoeve en de Riddershoeve enerzijds, anderzijds de Scerpensbroecshoeve en de Loyaertshoeve. Twee van de hoeves zijn naderhand verdwenen. Toen de Grote Strijdhoef in 1685 werd opgeknapt was er sprake van 'het hooch huys naest den hoff'.
Dit hoeve complex is uiteindelijk vervangen door een Buitenplaats in 1760 gebouwd door generaal-majoor Willem Dopff.
Typologie tekst:
De versterkte hoeves hebben binnen de gracht gestaan, waarop ook nu nog het huis staat.
(Bouw)fase 2 - 1760 t/m heden
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
In 1792 liggen er drie panden binnen de gracht, het grote huis, de stalling met koetshuis en de boerderij. Nog voor 1845 werd het hoofdgebouw uitgebreid met twee zijvleugels, een poort en een tuinhuisje. In 1971-1972 is het huis gerestaureerd.

Bezitgeschiedenis:

De oudste bezitter van het leengoed was Roelof Taye, wiens weduwe hertrouwde met Jan Happaert. Het goed bleef tot 1550 in het bezit van diens familie, daarna werd het gekocht door Hendrick Geeraertss van Deventheren, die alle vier de versterkte hoeves kocht. Via Diederick Aerts Diericx de Jonghe kwam het in 1577 in handen van de jonkheren Bacx. Jacon Bacx overleed in 1591, maar de verdeling van de erfenis volgde pas in 1619, daar alle vier de hoeves verpacht waren. 'De Grote Hoeve oft Strythoeve', wordt verkocht aan jonkheer Peter van Broekhoven; de 'Cleijne Strythoeve' blijft in het bezit van de familie Bacx. In 1687 koopt Anthony Verster de Strijdhoef van Otto Ferdinand, graaf van Diedricksteyn. De kinderen Verster verkopen het goed in 1719 weer door aan Adriaan van Borsselen van der Hooge. Diens zoon Adriaan erft het in 1755. Diens zuster Seyna Anna Elisabeth trouwde datzelfde jaar met Willem Jacob Frederik, baron van Dopff, die in 1770 ook de Kleine Strijdhoef koopt, waardoor het gehele leengoed weer verenigd is. Dochter Maria Suzanna Jeanette huwde met Johan Carel Frederik, baron van Franckenborg en Proschlitz, kopen de Strijdhoef uit de nog onverdeelde boedel, waarbij de Kleine Strijdhoef verkocht wordt om de aankoop te kunnen financieren. Hun dochter Wilhelmina Elisabeth Jeanne in het huwelijk trad met Theophile François le Mire, wiens erven het nog steeds in bezit hebben.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0132
 

Algemeen:

Tekst: Peter van der Wielen

Afbeeldingen:

-De Grote Strijdhoef, aquarel, 1807, W. van Franckenborg en Proschlitz, Udenhout, Collectie erven Le Mire.
-Poortgebouw van de Strijdhoef, ets, ongedat., G. Gerrits, Tilburg, KUB

Publicaties:

Wies van Leeuwen - De mooiste kastelen en voorname huizen van Noord-Brabant, 2019 -- blz 119-121 (met illustratie)

Bas Aarts - 'Omgrachte behuizingen' (moated sites) in de regio Tilburg, 2014 -- blz 57

- schrijversteam het schoor - Over 't kasteel; 250 jaar De Strijdhoef Udenhout 1761-2011, 2011

Jan van de Voort - Leengoed en kasteel de Strijdhoef te Udenhout 1380-1982, 1982 -- blz 1-82

J. van de Voort - Leengoed en kasteel 'de Strijdhoef' te Udenhout 1380-1982, 1982

Anton van Oirschot - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant : Hun bewoners en bewogen geschiedenis, 1981 -- blz 81-84 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.XI 355