KastelenInNederland.nl

Honingen / Kralingen

Heden ten dage...

Plaats
Rotterdam
Gemeente
Rotterdam
Provincie
Zuid-Holland
Coördinaten RD x - y
094,900 - 437,200
Coördinaten dec nbr -ol
51.920278 - 4.517778
Commentaar? hier
Datum gegevens
ma 12 januari 2015
Geraadpleegd (12 mnd)
404
 

Locatie:

In 1574 was slot Honingen een 'seer rijck ende heerleyck gebouw, gelegen een vierendeel mijl oostwaerts buiten de stadt Rotterdam tussen het dorp Cralingen en de Mase'.
De vijver van het tegenwoordige Park Honingen is er een overblijfsel van en de Hoflaan herinnert nog aan het oude slot.

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet
 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
14e eeuw, 1e kwart
Typologie
Woontoren
Zichtbare toestand:
Grachtenrestant
Bron: Op 6 augustus 1318 draagt Oetsier van Cralingen, ridder, zijn huis te Honinghe op aan het kapittel van Brielle, om het onmiddellijk terug te ontvangen tegen betaling van 10 lb. Hollands per jaar.

Bouwgeschiedenis:

Kasteel van de heren van Kralingen, 1426 gesloopt. Weer opgebouwd, diende het 1573 tot gevangenis voor Willem v.d.Mark; verwoest 1574.

Bezitgeschiedenis:

In 1297 werd het huis Honingen bewoond door Hugo van Cralingen, ambachtsheer van Cralingen in 1244. Waarschijnlijk heeft ridder Hugo van Cralingen, stadhouder van Zuid Holland, het statige maar zwakke slot in de dertiende eeuw laten bouwen.
In 1573 dient het tot gevangenis voor de watergeus Lumey van der Marck.
Enkele jaren voor jonker Jan (Johan V van Assendelft 1544-1618) in 1578 het bezit van Honingen aanvaardt, is het slot een der vele slachtoffers van de 80-jarige oorlog ('resterende alleenlyck de mueren').

Verwijzingen

URL Historisch
Wikipedia
Wikipedia
Kastelenlexicon
 

Publicaties:

Reinoud Rutte - Stedenatlas Jacob van Deventer; 226 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden, 2018 -- blz 317 (met illustratie)

Taco Hermans - Middeleeuwse woontorens in Nederland : de bouwhistorische benadering van een kasteelvorm, 2016 -- blz 277-278 (met illustratie)

Robert Ligthelm - De buitenplaatsen van Kralingen; Slot Honingen, 2016 -- blz 9-11 (met illustratie)

T.J. Hoekstra - Liber Castellorum, 1981 -- blz 125, 127, 134

Js. van Reyn - Iets over het slot Honingen en zijne vroegere bezitters, 1869

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.5 742, DL.14 900