Ulft

Alle plaatjes (4)

Heden ten dage...

Adres Voorstsestraat 52
Postcode 7083 AE
Plaats Ulft
Gemeente Oude IJsselstreek
Provincie Gelderland
Coördinaten RD 224000,434500
Coördinaten WGS84 51.885578,6.389847
Bestemming Wonen
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens do 1 juni 2023
Gezien (12 mnd) 433
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Het kasteel is op een strategische plek gebouwd. De heuvel ligt ten noorden van de plek waar Aa-strang en Oude IJssel samenvloeien.

Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Ruim 100 jaar geleden (1896) werden de nu nog overgebleven boeren woninkjes van de laatste resten van het huis te Ulft opgebouwd.
Ook kwam er ca.1998 een deel van de oude brug over de Oude IJssel door baggerwerkzaamheden te voorschijn (een stuk van een bruggenhoofd in de vorm van kloostermoppen)
(Aldus de eigenaresse van het huis met het wapen).

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1122 t/m 1453
Typologie Motte
Zichtbare toestand: Intact
Het eerste kasteel (1122) is waarschijnlijk een mottekasteel geweest waarvan we de afgeplatte hoogte nog steeds kunnen zien. In 1300 kwam het kasteel in handen van het geslacht Van Heeckeren
Hoe het kasteel er precies in de middeleeuwen uitzag is niet bekend omdat er geen tekeningen van zijn (oudste tekeningetje is van Tuenis van Ravestyn uit 1670) het was een rechthoekig complex met een ronde hoektoren. Deze tekening komt overeen met een tekening van kasteel Schuilenburg uit 1548-49. Ook hier twee ronde hoektorens in een verder rechthoekig kasteel [Jas,2013:65]. Mogelijk komt de bebouwing van Schuilenburg overeen met Ulft. In Schuilenburg was nog een boerderij met hooiberg en een put aanwezig.
Op het gebied van de heerlijkheid, werd later een kasteel gebouwd, dat in 1326 als Gelders leen staat vermeld.

Mogelijk is de ronde hoektoren een overblijfsel van een motte. Willem van de Leck, heer van den Bergh liet in 1453 een ronde toren herbouwen. Hij gaf ook de opdracht tot de bouw van een kapel en een hofwoning. [Jas,2013:392].
Uit het bovenstaande kunnen we de conclusie trekken dat de familie van Ulft een vermogende familie moet zijn geweest in de tweede helft van de 15e eeuw.
(Bouw)fase 2 - 1453 t/m 1734
Typologie Rechthoekig kasteel
Zichtbare toestand: Intact
De zware middeleeuwse toren werd in 1734 tot de grond afgebroken. Het kasteel werd omgevormd tot een jachtslot.
Het kasteel kent een vierkant grondplan met de ingang in het westen. Alle hoeken zijn versterkt met een toren, met uitzondering van de noordelijke hoek. De ingang wordt in 1607 beschermd door de "stoventoren" en de zogenaamde "zaal".
(Bouw)fase 3 - 1734 t/m 1896
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ruïne
Het kasteel was na 1765 grotendeels een ruïne. Het werd gebruikt als fabrieksterrein. In 1896 was alles afgebroken. Er werd een boeren woning gebouwd.
(Bouw)fase 4 - 1896 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Deels overbouwd

Verwijzingen

Wikipedia Ulft
Castlephoto Slot Ulft
URL Historisch Kasteel Ulft
Kastelenlexicon 1400
 

Publicaties:

Jorien Jas - Kastelen in Gelderland, 2013 -- blz 392-393 (met illustratie)

Peter Bresser - De Zwanenburg van burcht tot buurt, 2005 -- blz 14-17, 67-68 (met illustratie)

K.A. Kalkwiek - De hertog en zijn burchten, 1976 -- blz 149,180,191

E. Zandstra - Gelderse kastelen in het kwartier Zutphen, 1958 -- blz 4,33,72/73

A.P. van Schilfgaarde - Eenige mededeelingen over het slot Ulft, 1936 -- blz 106-118

H.M. Werner - Geldersche kasteelen beschreven en afgebeeld : historie, oudheidkunde, genealogie, 1906 -- Deel II 203-214 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.11 384, DL.13 1201