Boskamp / Brickescampen / Birxkamp / Berkescamp / Birixkamp

Heden ten dage...

Plaats Boskamp
Gemeente Olst-Wijhe
Provincie Overijssel
Coördinaten RD 205650,482875
Coördinaten WGS84 52.331322,6.130439
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens za 3 mei 2003
Gezien (12 mnd) 81
 

Locatie:

Nabij de kerk in het gehucht Boskamp (ten zuidoosten van Olst).
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Terrein met mogelijk de resten van het voormalige huis en de latere havezate Boskamp.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1492 t/m 1892
Zichtbare toestand: Intact
In 1892 werd de havezathe (inmiddels als kerk in gebruik) afgebroken voor een nieuwe kerk.
Bron: Herman van Buckhorst verkreeg in 1492 het goed en bouwde er een stenen huis. In 1541 verscheen Herman van Langen als riddermatig ter vergadering.
(Bouw)fase 2 - 1892 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Vlak terrein
Alleen de rechte weg naar de kerk herinnert nog aan de laan naar de voormalige havezate.

Bouwgeschiedenis:

Het goed 'Brickescampen' wordt voor het eerst in het begin van de 14e eeuw genoemd. In 1382 is sprake van 'Birxkamp', in 1399 van 'Berkescamp' en in 1436 wordt gesproken van 'Birixkamp'. Het eerste stenen huis is waarschijnlijk rond 1500 gebouwd. In de periode 1673-1684 werd de Boskamp slechts aangeslagen voor twee vuursteden. Ook was het recht van havezate 'slapend', omdat de eigenaren rooms-katholiek waren en bleven. In de 18e eeuw werd het veelvuldig als (schuil)kerk gebruikt. In 1802 werd het door de Rooms-katholieke Statie gekocht. De oostelijke helft van het huis werd bestemd als huis voor de pastoor en de westelijke helft werd in gebruik genomen als kerk. Na een verbouwing in 1830, werd de kerk in 1859 afgebroken en vervangen door een nieuwe kerk. De kerk staat er nog steeds. Alleen de nu nog aanwezige rechte weg vanaf de kerk herinnert nog aan de laan van de toenmalige havezate.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1818
 

Publicaties:

- Het Oversticht - De cultuurhistorische @tlas Overijssel, 2001

Albertus Jans Mensema - De havezaten in Salland en hun bewoners, 1983 -- blz 215 (met illustratie)