Berkenrode / Berckenrode / Berken Rode / Berkenroode / Groot Berkenrode

Heden ten dage...

Plaats Heemstede
Gemeente Heemstede
Provincie Noord-Holland
Coördinaten RD 102100,485700
Coördinaten WGS84 52.356847,4.608878
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens wo 11 november 2020
Gezien (12 mnd) 523
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Het oorspronkelijke Berkenrode ligt ten noorden van de huidige buitenplaats Berkenrode.
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1451 t/m 1572
Zichtbare toestand: Intact
Het oudste huis Berkenrode lag op het westelijke deel van het eilandje in de nog bestaande vijver en had een omvang van 25,5 x 13,5 m. Het formaat van de bakstenen wijst op de 14e eeuw. In 1572/73 is het kasteel deels verwoest [Bertram,2005:48] daarna is het kasteel tot een ruïne vervallen. Daarna herbouwd.
(Bouw)fase 2 - 1572 t/m 1797
Zichtbare toestand: Intact
In het begin van de 17e eeuw werd een deel gerestaureerd. Benjamin Poulle zette in 1691 het herstelwerk voort en bracht grote veranderingen tot stand. Aan de oostzijde werd een nieuw voorplein gemaakt met aan weerszijden een oranjerie en een koetshuis. In de nacht van 4 op 5 mei 1747 brandde het huis af. Vlak daarna werd met de herbouw begonnen maar in 1797 werd het tocht door de heer Wickevoort Crommelin afgebroken.
Bron: Groesbeek
(Bouw)fase 3 - 1797 t/m heden
Zichtbare toestand: Grachtenrestant
Het oudste huis Berkenrode lag op het westelijk deel van het eilandje in de vijver.
De hofstede Westerduin werd sinds 1797 na de afbraak van het kasteel, “Berkenrode” genoemd.

Bezitgeschiedenis:

1284 Graaf Floris V beleent Berkenrode aan Jan van Haarlem. Pas in het midden van de 15e eeuw, omstreeks 1450, is een adellijke woning gebouwd ten tijde van de vijfde ambachtsheer Jan van Berckenrode. [Krol]

Verwijzingen

Wikipedia Berkenrode
URL Commercieel Berkenrode Heemstede
Kastelenlexicon 1467
 

Afbeeldingen:

Oudste tekening van 'Het huys te Berckenrode Anno 1572' toen nog in volle welstand is geschetst in een dagboek van de Utrechtse humanist Arent van Buchell (Arnoldus Buchelius). Deze tekening bevindt zich tegenwoordig in de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Publicaties:

Ronald van Immerseel - Huis en heerlijkheid Brekenrode, 2016 -- blz 6-11 (met illustratie)

Christian Bertram - Noord-Hollands Arcadia; ruim 400 Noord-Hollandse buitenplaatsen in tekening, 2005 -- blz 48-50 (met illustratie)

Hans Krol - Berkenrode : Heerlijkheid Landgoed en Huis, 2002

Hans Krol - Berkenrode: Heerlijkheid, Landgoed en Huis, 2002

Johan Willem Groesbeek - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland, 1981 -- blz 43 - 47 (met illustratie)

G. van Duinen - De geschiedenis van de heerlijkheid Berkenrode, 1957

B.J. van Houten - De statie Berkenrode - Heemstede, 1928 -- blz 124 - 132

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.2 332, DL.13 629