Banjaert / Domeinhof

Heden ten dage...

Plaats Beverwijk
Gemeente Beverwijk
Provincie Noord-Holland
Coördinaten RD 105482,500002
Coördinaten WGS84 52.485492,4.658211
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 8 juni 2020
Gezien (12 mnd) 246
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Jean Roefstra plaatste de locatie van kasteel Banjaert echter na een uitvoerig bronnenonderzoek met behulp van de historische, geografische en archeologische gegevens in de directe omgeving van de oude middeleeuwse kerk in Beverwijk. Een eerste verkennend archeologisch booronderzoek door de onderzoeker vond plaats in 1986.

In 1750 waren de grondslagen nog te zien, thans zijn die geheel door zand overstoven.
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

 

Etymologie:

Banjaart ook wel Banieart of Baenjaert geschreven, voormalig zeer oud kasteel in Kennemerland, prov. Noord-Holland, tussen Beverwijk en Breesaap, onder Velsen, achter de lustplaats Westerhout. [Van der Aa 18].

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 12e eeuw, 3e kwart t/m 1204
Typologie Versterkte residentie
Zichtbare toestand: Intact
Het kasteel Banjaert werd in den oorlog tussen Gravin Ada van Holland, en haren oom Willem. Door het volk van Lodewijk van, Graaf van Loon echtgenoot van Ada ten jare 1205, toen Albrecht Banjaert er heer van was, in brand gestoken. Verwoest in 1204.
Typologie tekst:
Een zaalvormig gebouw met een gescheiden woonvertrek. [Roefstra,2006]
Bron: Albert I banjaert was heer van Sint Aagtenkerk en resideerde aldaar [Roefstr, 1998]
(Bouw)fase 2 - 1204 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Geheel overbouwd

Bezitgeschiedenis:

Van het huis van Albert Banjaert te Sint Agathakerk (de vroegere naam van Beverwijk) is zeer weinig bekend. Het werd verwoest in de zogenaamde Loonse oorlog in 1204. Albert Banjaert II stond samen met Wouter van Egmond aan de zijde van de latere graaf Willem I van Holland in zijn strijd om het graafschap Holland met de troepen van Lodewijk van Loon en Ada dochter van de in 1203 overleden Dirk VII van Holland. Willem I wint de strijd om het graafschap.

Historische betekenis:

Men wil dat het ten tijde van de eerste Hollandsche graven een Graafschap op zich zelve geweest zij. Het was oudtijds de bezitting van het edel en oud geslacht Banjert dat droogscheerders scharen van keel (rood), op een veld van zilver ten wapen voerde.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1464
 

Publicaties:

Jan Butter - De kastelenlinie Beverwijk Heemskerk, 2023 -- blz 155-163 (met illustratie)

Jean Roefstra - Op zoek naar Albert banjaert deel II. Een eerste poging tot gericht archeologisch onderzoek naar Banjaert, 2006 -- blz 41-58

Bert Koene - Midden-Kennemerland in de vroege en hoge middeleeuwen, 2003

Jean Roefstra - Van curtis tot kasteel, 2002 -- blz 24-34 (met illustratie)

Jean Roefstra - Wie was Albert Banjaert en waar stond zijn kasteel?, 2000 -- blz 14-27

Jean Roefstra - Onderzoek naar een bodemreliëf te Heemskerk, 1998 -- blz 340 (met illustratie)

Jean Roefstra - Op zoek naar Albert Banjaert en zijn huis te Beverwijk (Sint Agathenkerk), 1997 -- blz 279-284 (met illustratie)