Eyckenlust / Eijckenlust

Heden ten dage...

Adres Kasteellaan 2
Postcode 5741 PJ
Plaats Beek en donk
Gemeente Laarbeek
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 172700,393900
Coördinaten WGS84 51.534,5.64249
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 28 juni 2020
Gezien (12 mnd) 773
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Eikenlust ligt halverwege Beek en Donk aan de oostzijde van de Zuid-Willemsvaart. Het kasteel ligt centraal in een landgoed van zo'n 75 hectare bos en wei, doorsneden door rivier de Aa, die in open verbinding staat met de slotgracht.
Kastelen in de omgeving

Functies:

woning
woning

Over van middeleeuwse toestand:

Het huidige hoofdgebouw is uit 1658. De voorgevel is uit 1812. Het is een vlak met middenrisaliet met dubbele voordeur boven de deur is een fronton waarin een uurwerk is aangebracht. Het poortgebouw en de vierkante grachtenstelsel herinneren nog aan het oudste kasteel van Beek en Donk. Het poortgebouw heeft neogotische elementen uit 1870.
Bij de restauratie in 1976 zijn resten van een gebouw aangetroffen, maar niet verder onderzocht.

Geschiedenis

Etymologie:

De naam Eyckenlust is te danken aan de grote hoeveelheid eiken die er in de omgeving aanwezig waren.
(Bouw)fase 1 - 1392 t/m 1598
Typologie Moated site
Zichtbare toestand: Intact
Meerdere grachten: Nee
Een voorganger van het huis schijnt in de tachtig-jarige-oorlog te zijn verwoest.
Het poortgebouw stamt uit 1500 en is dan ook het oudste gedeelte van het complex. Het huidige huis werd niet eerder gebouwd dan 1658. Ook de kasteelhoeve stamt uit die tijd.
Typologie tekst:
Van het oorspronkelijke huis is nauwelijks iets bekend. Gezien de tekening vermoedelijk een omgracht huis. Het huidige huis is voor een groot deel omgracht.
(Bouw)fase 2 - 1598 t/m 1658
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
(Bouw)fase 3 - 1658 t/m 1812
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
Meerdere grachten: Nee
Bewoond door: Familie
In 1812 werd het huis ingrijpend verbouwd en kreeg het grotendeels het huidige uiterlijk. In 1870 werden er neogotische motieven aangebracht op de klassieke gevel, die bij de restauratie van 1976/78 weer verwijderd werden. De portierswoning is van 1870.
(Bouw)fase 4 - 1812 t/m heden
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
Meerdere grachten: Nee
Bewoond door: Familie

Bezitgeschiedenis:

In 1392 werd Beeck samen met Stiphout en Aarle als heerlijkheid uitgegeven door de hertog van Brabant. Tot 1643 was de koning van Spanje eigenaar van de heerlijkheid. Philips II verkocht toen de heerlijkheid Beek en Donk aan Jan Baptista van Elen. In 1646 werd Philips, baron van Leefdael, markies van Asten eigenaar, tesamen met Johan Peter, baron van Raesfeldt. Gisbert de Jong kocht de heerlijkheid Beek en Donk in 1745, en het was diens zoon Gerard die de heerlijkheid namens zijn vader verhief, en nogmaals bij diens dood in 1770. Het kasteel is sindsdien is het in bezit van de familie De Jong van Beek en Donk-Lindenbergh gebleven.

Verwijzingen

Castlephoto Kasteel Eyckenlust
Kastelenlexicon 0116
Rijksmonumentnr 526168
 

Afbeeldingen:

-Eikenlust vanuit het zuiden, tekening, L. van Valkenburg, 1825, Tilburg, KUB B 34/820.11 Eike (1)

Publicaties:

Wies van Leeuwen - De mooiste kastelen en voorname huizen van Noord-Brabant, 2019 -- blz 115-117 (met illustratie)

Esther Becx - Kastelengids van Noord-Brabant, 1999 -- blz 24 - 26 (met illustratie)

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 149

Anton van Oirschot - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant : Hun bewoners en bewogen geschiedenis, 1981 -- blz 205-208 (met illustratie)