Arkel

Heden ten dage...

Plaats Gorinchem
Gemeente Gorinchem
Provincie Zuid-Holland
Coördinaten RD 127183,426739
Coördinaten WGS84 51.826944,4.974167
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens vr 19 februari 2021
Gezien (12 mnd) 594
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Arkel stond in de wijk Wijdschild, aan de zuidzijde van de Dalemse dijk niet ver van de molen de Hoop.
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Deze burcht ligt onder het huidige stadsdeel het Wijdschild. Het kasteel werd in 1412 gesloopt.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1267 t/m 1412
Typologie Polygonale burcht
Zichtbare toestand: Intact
(Bouw)fase 2 - 1412 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Geheel overbouwd

Bouwgeschiedenis:

In 1267 begonnen de heren van Arkel met de bouw van een kasteel aan de oostzijde van Gorinchem, langs de rivier de Merwede.
[Waale, 142]

Verwijzingen

URL Historisch Wijdschild
Kastelenlexicon 0223
 

Afbeeldingen:

Publicaties:
Aart Bijl - De Arkelse Oorlog (1401-1412); Gorinchem; 1986.
M.J. Waale - Het Arkelse kasteel in het Wijdschild bij Gorinchem; in: 'Oud-Gorcum Varia' no.19; Gorinchem; 1990.
Pieter M. Floore - Het kasteel van de Heren van Arkel; in: Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwedestreek van de AWN; 12e jaargang no. 4; 1997; p. 25-30.
Pieter M. Floore - Het kasteel van de heren van Arkel; in Oud-Gorcum Varia; 1998-2; p. 198-202.
Teus Koorevaar en Corrie Lugtenburg - Gorinchem, Dalemse Dijk; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwedestreek van de AWN; 11e jaargang no. 4; 1996; p. 6-8.
T. Koorevaar - Gorinchem: Vestingweg; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1996 in Historisch Tijdschrift Holland; 29e jaargang p. 425; 1997.
Teus Koorevaar - Jaarverslag werkgroep Gorinchem (1996); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwedestreek van de AWN; 12e jaargang no. 1; 1997; p. 18-20.

Publicaties:

Willem Beelaerts van Blokland - De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker, 2006 -- blz 432, (met illustratie)

Catharina l. van Groningen - De Alblasserwaard, 1992

M.J. Waale - De Arkelse oorlog 1401-1412 : Een politieke, krijgskundige en economische analyse, 1990

M.W. Schakel - 25 eeuwen Alblasserwaard en de vijherenlanden, 1986 -- blz 36 - 36 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.1 316, DL.4 696

H.A. Goch - Van Arkel's oude veste : Geschied- en oudheidkundige aanteekeningen betreffende de stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen