Suideras / Suderoes / Suderaes

Heden ten dage...

Adres Vierakkersestraatweg 34
Postcode 7233 SG
Plaats Vierakker
Gemeente Bronckhorst
Provincie Gelderland
Coördinaten RD 214159,456498
Coördinaten WGS84 52.093514,6.250406
Bestemming Wonen
Toegankelijk Niet toegankelijk
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 6 december 2021
Gezien (12 mnd) 1387
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Aan de rand van het dorp Vierakker, tegenover de R.K. kerk.
Huidig huis staat tegenover (ander kant van de gracht) het oude huis.
Kastelen in de omgeving

Functies:

woning
woning

Over van middeleeuwse toestand:

Het tegenwoordige huis werd in 1891 in gebruik genomen en is gebouwd tegenover de plek waar eens het oude huis, aan de overzijde van de gracht stond. Het door de Van Eck's verbouwde huis was slecht, zo slecht dat het moest worden afgebroken.
Het tegenwoordige huis is een gaaf voorbeeld van Neo-Renaissancestijl

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1326 t/m 1890
Zichtbare toestand: Intact
De eerste bronnen (leenregister) waarin sprake is van 't Suideras gaan terug tot 1326 als ene Henrick van Suderoes bezitter is, maar van het middeleeuwse huis zelf is vrijwel niets bekend. Bij afbraak van het oude huis werd een balk gevonden met een inscriptie over vernieuwing in 1420. Dit was een opmerkelijk breed (11 vensterassen) witgepleisterde havezathe opgenomen in een strak grachtenpatroon met 17e en 18e eeuwse parkaanleg. Mogelijk dat dit oude landhuis een oudere kern bezat of van hergebruikt materiaal was opgetrokken.
Afgaande op oude afbeeldingen is dit huis in het begin van de 19e eeuw gemoderniseerd.
In 1890 is het kasteel afgebroken.
Bron: [Harenberg,1987:18], [Jas,2013:172]
(Bouw)fase 2 - 1890 t/m heden
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
Omdat het oude landhuis in 1889 ernstige gebreken vertoonde, is het nieuwe landhuis in 1891-1894 gebouwd op de plaats van het oudere huis.
Het huis is uitgevoerd in een rijke neo-Hollandse renaissance stijl met veel zandsteen ornamenten en klauwstukken bij de topgevels en dakhuizen. Boven de vooruitspringende ingangspartij is een achtzijdige toren aangebracht, bekroond door spits met lantaarn en ui. De westgevel wordt geflankeerd door met rijke topgevels bekroonde risalieten. Op de zuidoosthoek staat een slanke toren met knobbelspits op de begane grond voorzien van een houten warande met erboven een balkon. Tegen de kopgevel aan de noordzijde staat een achthoekige traptoren.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0394
Rijksmonumentnr 527621
 

Publicaties:

Jorien Jas - Kastelen in Gelderland, 2013 -- blz 172 (met illustratie)

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

C.C.C.M. van Nispen tot Sevenaer - t Suideras en zijn bewoners, 1994

Jan Harenberg - Kastelen rond Zutphen I, 1987 -- blz 18 - 19 (met illustratie)

J.L. Sandwijk - Landgoederen in Gelderland : deelgebied het noordelijk deel van de Achterhoek, 1976

Jan Harenberg - De kastelen van Graafschap en Liemers, 1969 -- blz 35 - 35 (met illustratie)

E. Zandstra - Gelderse kastelen in het kwartier Zutphen, 1958 -- blz 95 - 95

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.13 282