Spangen / ter Nesse

Alle plaatjes (8)

Heden ten dage...

Plaats Overschie
Gemeente Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Coördinaten RD 088815,438107
Coördinaten WGS84 51.927499,4.424951
Bestemming Industrie
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 1 september 2020
Gezien (12 mnd) 470
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Bornisse haven in de spaanse polder te overschie.
kasteel ter spangen/nesse was indertijd bereikbaar via een houten brug vanaf overschie, via de rotterdamse rijweg/hoornweg te overschie. Voordat het kanaal was gegraven.
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Oorspronkelijke zware toren met 2 m dikke muren in 1351 gesloopt. Later als rechthoekig gebouw herbouwd dit huis is in 1572 afgebrand.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Etymologie:

Genoemd naar het riviertje De Spangen.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1325 t/m 1351
Typologie Woontoren
Zichtbare toestand: Intact
Het Slot te Spangen heeft ook geducht te lijden, gehad van de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten. Zoo werd het reeds in 1351 deerlijk gehavend, maar in 1384 liet ridder Philips van Spangen het weer geheel herbouwen.
(Bouw)fase 2 - 1351 t/m 1384
Typologie Woontoren
Zichtbare toestand: Ruïne
(Bouw)fase 3 - 1384 t/m 1426
Typologie Woontoren
Zichtbare toestand: Intact
Ten tijde van den Heer Engelbrecht van Spangen, in het jaar 1426, kwam Willem Nagel. Deze heeft het kasteel grondig verwoest. Engelbrechts zoon, Philips van Spangen, liet het in 1453 herbouwen.
(Bouw)fase 4 - 1426 t/m 1453
Typologie Woontoren
Zichtbare toestand: Ruïne
(Bouw)fase 5 - 1453 t/m 1572
Typologie Woontoren
Zichtbare toestand: Intact
In 1488 veroverde jonker Frans van Brederode Rotterdam. Hij bracht ook een "bezoek" aan het Slot te Spangen en daarbij werd het gebouw wederom ernstig beschadigd. De toenmalige bezitter, Philips van Spangen, zag zich, na het eindigen van den oorlog, genoodzaakt, een geding voor het Hof tegen de grafelijkheid van Holland te voeren.

Het jaar 1572 was voor het Slot van Spangen het jaar van den ondergang. Eerst werd het huis door de Watergeuzen, onder bevel van Graaf van der Mark, bezet.
(Bouw)fase 6 - 1572 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ondergronds
De laatste resten van het kasteel zijn in 1890 opgeruimd.

Bezitgeschiedenis:

Omtrent oorsprong en ontwikkeling van het oud en adellijk geslacht van Spangen is niet veel bekend. Het staat wel vast, dat het geslacht van Spangen afstamt van een jongeren zoon der burggraven van Leyden, ridder Jacob, zoon van Alewijn, burggraaf van Leyden, Heer van Rijnland en Britten, die in het huwelijk trad met Nicola van Teilingen. Hij leefde aan het eind van de twaalfde eeuw.

De vierde en jongste zoon van dezen Heer Philips, genaamd Uitternesse, Heer van Mathenesse, leefde tusschen 1204 en 1236. Hij was gehuwd met de dochter van den heer van Merwede. Zijn zoon Dirk Uitternesse huwde met een dochter uit het oud-adellijk geslacht van Polanen. Uit dit huwelijk sproot de ridder Philips Uitternesse, die in 1307 de goederen en het land van Spangen bij Overschie erfde. Hier bouwde hij, naar de geschiedschrijver mededeelt, een slot met vijf sterke torens, het Huis te Spangen genaamd, hetwelk zoo groot was en schoon van aanzien, dat het voor een der aanzienlijkste kastelen van Holland gehouden werd.
Deze Philips Uitternesse stichtte ook een kapel in de Oude Kerk, binnen de stad Schiedam.

De zoon van Philips Uitternesse nam den geslachtsnaam Van Spangen aan, welken zijn nakomelingen behouden hebben, terwijl sommigen zich ook Van der Spangen noemden. We vinden b.v. op de lijst van de Verbonden Edelen in 1566 den naam van Philips van der Spangen, Heer van Spangen.

Verwijzingen

Wikipedia Kasteel te Spangen
Kastelenlexicon 1582
 

Publicaties:

John van den Berg - Kastelen & Buitens in Overschie, 2020 -- blz 19-23 (met illustratie)

Taco Hermans - Middeleeuwse woontorens in Nederland : de bouwhistorische benadering van een kasteelvorm, 2016 -- blz 325-327 (met illustratie)

G. von Büren - Alessandro Pasqualini und sein Anteil an Residenzbauten in den Niederlanden und im Rheinland, 2004 -- blz 107-116

Stef de Ridder - Kastelen, sloten en buitens in Overschie, 2001 -- blz 11-12 (met illustratie)

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

C. Hoek - Begraven hofstede in het Maasmondgebied, 1981 -- blz 124 - 124

A. Rademaker - Versameling van Nederlantse Outheeden, 1975 -- blz 139 - 144 (met illustratie)

C. Hoek - Rotterdam en omgeving aan het einde van de middeleeuwen, 1972 -- blz 23 - 25

meer...