KastelenInNederland.nl

De Poll / Sallandsche Poll

Heden ten dage...

Adres
Poll-laan 3
Plaats
Gietelo
Gemeente
Voorst
Provincie
Gelderland
Coördinaten RD x - y
206,735 - 468,270
Coördinaten dec nbr -ol
52.200119 - 6.143858
Commentaar? hier
Datum gegevens
di 7 april 2015
Geraadpleegd (12 mnd)
391
 

Functies:

agrarisch
agrarisch

Over van middeleeuwse toestand:

18e eeuws landhuis. Bevat oudere delen.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
16e eeuw
Zichtbare toestand:
Bevat oude delen
Bron: Het betreft hier de oude Poll. Gesticht vóór 1635. Mogelijk 1555 [Kastelen in Gelderland]

Bezitgeschiedenis:

Peter van Apeldoren tot Duistervoorde, die in 1523 overleden is, had uit zijn huwelijk met
Andrea Kreynck onder meer een zoon Sweder, die in een acte uit 1694 genoemd wordt 'Sweder van Apeldorn, op de havesaete den Poll toe Gietelo, 1555'. Het is niet duidelijk of de Van Apeldoren's al lang daarvoor eigenaar van de Poll waren, want een andere bron (Van Rhemen) weet ons te vertellen dat eerst Sweder's zoon Peter het goed kocht van de familie Van Eck, die het weer van de Van Broeckhuysen's geërfd zou hebben.
Sweder werd opgevolgd door zijn derde zoon, Peter van Apeldoren, die in 1602 op de Poll woonde en er in 1611 een nieuw bouwhuis liet optrekken. Hij was gehuwd met Henrica van Herwaerden. In 1626 overleed hij; zijn echtgenote volgde hem twee jaar later in het graf. Zij hadden drie zoons en vier dochters. De Poll ging naar de oudste zoon, Sweder of Assueer, die in 1618 getrouwd was met Anna van Lynden.

Assueer werd in 1619 benoemd tot landdrost van de Veluwe en tot aan zijn dood in 1645 heeft hij dit ambt bekleed. Hij maakte in 1636 de Poll tot een Gelders leen en de omschrijving in het leenregister luidt;"De huysinge ende havesate, genoemt het huys Gietelo ofte Pol, mette landeriën, daeronder gehoorende ende gebruyckt wordende,.....'. Assueer en Anna moeten over ruime financiële middelen hebben beschikt, want zij breidden de Poll regelmatig uit door allerlei aankopen. Bovendien had Anna in 1621 al het grootste deel van de goederen van het huis Sinderen bij Voorst ontvangen als haar aandeel in haar ouderlijke nalatenschap. Erfgenaam van de Poll was hun zoon Joseph die in 1646 met het goed beleend werd. Hij trad in 1649 in het huwelijk met Anna van Haersolte en na haar dood in 1652 hertrouwde hij met Johanna Sophia Frenck. Zijn dochter Anna uit zijn eerste huwelijk zou de Poll na zijn dood in 1665 erven en in 1669 werd zij er dan ook mee beleend. Enige maanden daarvoor was zij in het huwelijk getreden met Ditmar van Wijnbergen, Heer van Horssen.

Huidige eigenaar is Barones Van Lynden, zij erfde het kasteel in 1991 van Baron Schimmelpenninck van der Oye, voormalig Commissaris der Koningin in Utrecht. Zij liet het huis enige jaren geleden restaureren zodat het nu weer in alle glorie in een schitterend fraai parklandschap gesitueerd is.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
Rijksmonumentnr
 

Publicaties:

Jorien Jas - Kastelen in Gelderland, 2013 -- blz 472 (met illustratie)

R.J.H. Melchers - Herinneringen aan landgoed De Poll, 1999 -- blz 22-23

Jan Kamphuis - Landhuis De Poll, 1998

Jan Harenberg - Kastelen rond Zutphen II, 1988

A.G. Schulte - Het land van Maas en Waal, 1986

F.M. Eliens - Middeleeuwse kastelen van Gelderland, 1984 -- blz 326 - 331 (met illustratie)

- Onbekend - Verkoop van 'De Poll' in 1656, 1979 -- blz 204-207

S.A. Vink - Landgoederen in Gelderland : deelgebied het oostelijk deel van de Veluwe, 1976

meer...