Tedingsweerd / Thedinghsweert

Heden ten dage...

Plaats Zoelen
Gemeente Buren
Provincie Gelderland
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 7 maart 2021
Gezien (12 mnd) 71
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Functies:

woning
woning

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1333 t/m 1794
Zichtbare toestand: Intact
Van der Aa:
"Op dit landgoed stond vroeger een deftig kasteel, met torens aan de vier hoeken, dat, in het laatst van 1794, toen aldaar de Hessische troepen ingekwartierd waren, afgebrand is. Het had eene leenkamer en was een achterleen van de abdij van Thorn."
(Bouw)fase 2 - 1794 t/m heden
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact

Verwijzingen

Wikipedia Thedinghsweert
 

Publicaties:

E. Zandstra - Kastelen en huizen in de Betuwe, 1962 -- blz 103 - 103

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- Dl. 11, blz 117