Stenevelt

Heden ten dage...

Plaats Leiden
Gemeente Leiden
Provincie Zuid-Holland
Coördinaten WGS84 52.164108,4.513533
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens do 17 november 2022
Status kasteelgegevens Basisregistratie
Gezien (12 mnd) 140
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - t/m 1420
Zichtbare toestand: Intact
Uit historische bronnen is wel het een en ander bekend van Stenevelt.”Het oudste kasteel zou in 1420 tegelijk met het nabij gelegen Utenwaerdeen Zijlhoff zijn verwoest. Bouwdatum noch bewoners zijn hiervan bekend.
(Bouw)fase 2 - 1420 t/m 1554
Zichtbare toestand: Ruïne
Ruim 100 jaar later is sprake van ene Floris van Stienevelt die een hofstede ter plaatse heeft. Een volgend gegeven is dat kapitein Andries Schot en zijn manschappen opdracht krijgen om Stenevelt volledig te slopen. Dit geschiedt in januari 1574.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 2334
 

Publicaties:

Arjaan Wit - Huizen als kastelen in en om Leiderdorp 1200-1800, 2007

Marcelle van Haersma Buma - De kastelen van Leiderdorp: te Waard, ter Zijl, Berendrecht, ter Mey en ter Does alsmede omgrachte adellijke woning Stenevelt, 2006 (met illustratie)

L. Barendregt - Funderingen van de huysinge Stienevelt bij Leiden, 1990 -- blz 105-115

T.N. Schelhaas - Het huis Steneveld bij Leiden, 1990 -- blz 89-104

- Onbekend - Foto van het opgegraven kasteel Stenevelt, 1989

- Onbekend - Fundamenten opgegraven Leids middeleeuws kasteel, 1989 -- blz 1 (met illustratie)

C. Hobo - Leiderdorp in vroeger dagen, 1978 -- blz 68

S.J. Fockema Andrea - Kastelen ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland, 1974 -- blz 89 - 89

meer...