Klein Poelgeest

Heden ten dage...

Plaats Koudekerk aan den Rijn
Gemeente Alphen aan den Rijn
Provincie Zuid-Holland
Coördinaten RD 101138,461087
Coördinaten WGS84 52.135362,4.600484
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 30 augustus 2020
Gezien (12 mnd) 469
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Het opgegraven kasteel stond in de Hoge Waard, Het Huis in de Lage Waard is nog niet gelocaliseerd.
De heer W.A, Beelaerts heeft ook onderzoek gedaan naar deze verhandelingen. Hij kwam het volgende tegen (Leids jaarboekje 1912 blz. 147 t/m 149).

Bij mijn onderzoek naar de waarheid in zake het huis Toll in het ambacht Kouderkerk is mij gebleken dat het huis Klein Poelgeest niet vanouds in den Hooge Waard heeft gestaan. In de acte van opdracht dd. vrijdag na St. Martijn den winter 1386 (te vinden op fol. 248 van deel 50 der Hollansche leen en registerkamer) staat dat " Jan van Poelgeest opdraagt en wordt beleend met dat achtende weer van der kerc oestwaert te Koudekerc ende woninge mei enen goeden boemgaert, dat hout te samen seventiend ende een half morghen lands ende een esbroec daer after an wat breder dan wat weder.

Sedert de uitvoerige studie van wijlen de heer Beelaerts van Blokland, zou zijn mening zijn dat "het huis als een ommuurd hof op het buitenhof, gelegen tussen het huidige kadastergebouw en het restaurant Deyers".
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Geen kasteelresten meer aanwezig.

Geschiedenis

(Bouw)fase 1 - 1386 t/m 1824
Zichtbare toestand: Intact
Aleid is vermoedelijk in 1370 geboren in Koudekerk. Als haar geboortehuis wordt vaak Klein-Poelgeest genoemd, maar archeologen vermoeden dat dat pas kort voor 1386 is gebouwd.
Bron: Resources Huygens knaw
Klein Poelgeest is waarschijnlijk gelijktijdig verwoest met Groot Poelgeest, Foreest en den Toll in 1420. De zoon van Gerrit, Jan heeft het kasteel opnieuw opgebouwd, in de Hoge Waard waar ook het oude huis stond. Hij heeft het huis op 12 mei 1437 opgedragen aan Philips van Bourgondie.

Het kasteel was in 1810 zo verwaarloosd dat het in 1824 werd afgebroken.
(Bouw)fase 2 - 1824 t/m heden
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bezitgeschiedenis:

Eigendom van de familie Van Poelgeest.

Archeologisch onderzoek:

Opgegraven door NJBG Kastelenteam en AWN in 1988.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0453
 

Afbeeldingen:

- 1730 Spilman maar A. de Haen.

Publicaties:

R. Meischke - De wederopbouw van kastelen en buitenhuizen na circa 1600: met centraal het Huis Capelle bij Rotterdam, 2005 -- blz 117-132

Jos Stöver - Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, 2000

Jean Roefstra - Klein Poelgeest; een riddermatige hofstede in Rijnland, 1992 -- blz 1-28 (met illustratie)

E. Roefstra - Opgraving Klein Poelgeest '88. Voltooid verleden tijd?, 1990 -- blz 24-31

S.J. Fockema Andrea - Kastelen ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland, 1974 -- blz 84 - 84 (met illustratie)

A.E. Rientjes - Het kerspel Jutfaas, 1947

Willem Beelaerts van Blokland - Het huis Klein-Poelgeest, 1912 -- blz 147-149

W.M.C. Regt - Rectificatie Cleyn-Poelgeest, 1908 -- blz 180

meer...