De Skierstins / Idszengha gude / Schira huse / Schierstins

Heden ten dage...

Adres Hoofdstraat 1
Plaats Veenwouden
Gemeente Dantumadiel
Provincie Friesland
Coördinaten RD 195250,583550
Coördinaten WGS84 53.239317,5.990406
Bestemming Recreatie
Toegankelijk Gehele jaar
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 5 juli 2015
Gezien (12 mnd) 292
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

In het dorp Veenwouden schuin tegenover de kerk.
Kastelen in de omgeving

Functies:

museum
museum

trouwlocatie
trouwlocatie

Over van middeleeuwse toestand:

Een middeleeuwse toren met 18e en 19e eeuwse aanbouwen op een omgracht terrein. De woontoren heeft een vierkant grondvlak met een schilddak.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
(Bouw)fase 1 - 13e eeuw, 1e kwart t/m 16e eeuw
Typologie Woontoren
Afm. hoofdburcht (m) 10 x 8 m
Zichtbare toestand: Intact
De oudste schriftelijke vermelding is uit 1439. Hierin wordt melding gemaakt dat de stins eigendom is van het klooster Klaarkamp.
In de zestiende eeuw werd het wooncomfort verhoogd door de vensters te vergroten en een schouw aan te brengen. De heuvel is afgegraven en de bogen zijn dichtgezet. Ook werd een aanbouw tegen de oostelijke wand aangebracht.
Bron: [elward,1990:53]
(Bouw)fase 2 - 16e eeuw t/m heden
Typologie Woontoren
Zichtbare toestand: Intact

Bouwgeschiedenis:

Oorspronkelijk een lage heuvel, daarin waren vier diepgaande kolommen met spaarbogen waren aangebracht. Tussen de 4 kolommen zijn muren aangebracht met schietsleuven. De bewoonbaren ruimte was waarschijnlijk alleen met een ladder te bereiken. Over de kelder bevindt zich een kruisgewelf met spitse schildbogen. Uit de tekening van Stellingwerf blijkt dat reeds vroeg in de 18e eeuw een schilddak en aanbouwen aangebracht waren. Later is de grond rond de voet van de toren verwijderd.

Verwijzingen

URL Historisch Skierstins
Wikipedia Schierstins
Castlephoto Schierstins
Kastelenlexicon 0996
Rijksmonumentnr 11700
 

Publicaties:

Erwin Boers - De Schierstins; middeleeuws torenkasteel in Feānwalden, 2016 -- blz 20-22, 86-88, (met illustratie)

Taco Hermans - Middeleeuwse woontorens in Nederland : de bouwhistorische benadering van een kasteelvorm, 2016 -- blz 187-190 (met illustratie)

Taco Hermans - Woontorens in Nederland; bouwhistorische gids voor middeleeuwse woontorens, 2015 -- blz 200-203 (met illustratie)

Jaap van der Boon - Stinsen in Fryslan: De Schierstins, 2013 -- blz 12-14 (met illustratie)

Paul Noomen - De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009 -- blz 54,59,63,64,200,204,206

Jaap van der Boon - De Schierstins; een ongekende schat, 2008 -- blz 1-64 (met illustratie)

J. de Haan - Groninger Borgen; Adellijke trots in de Ommelanden, 2002 -- blz 12 (met illustratie)

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

meer...