Dekema state / Camstra-state / Fetsa State

Heden ten dage...

Adres Dekemawei 5
Plaats Jelsum
Gemeente Leeuwarden
Provincie Friesland
Coördinaten RD 181450,585000
Coördinaten WGS84 53.232986,5.783489
Toegankelijk Zomerseizoen
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 23 februari 2010
Gezien (12 mnd) 222
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Schiterend gelegen met een prachtige tuin in het dorpje Jelsum.
Kastelen in de omgeving

Functies:

zalenverhuur / feesten
zalenverhuur / feesten

museum
museum

trouwlocatie
trouwlocatie

zalenverhuur / vergaderingen
zalenverhuur / vergaderingen

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Etymologie:

Genoemd naar de eigenaren.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1486 t/m 1814
Typologie Zaaltoren
Zichtbare toestand: Intact
In 1814 zijn de twee haaks op elkaar staande vleugels verlaagd.
Typologie tekst:
Oorspronkelijk een zaal-stins geweest vergelijkbaar met de Schierstins.
Bron: Mogelijk 13e eeuws op grond van enkele dakpannen die in grond gevonden werden.
De eerste schriftelijke bevestiging is in een oorkonde van 1486.
(Bouw)fase 2 - 1814 t/m heden
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact

Bezitgeschiedenis:

De eerste genoemde bewoners zijn Pieter van Camstra en Syts Lousma, met hun zoon Rienk Camstra. Deze Rienk neemt in 1445 deel aan de belegering van de Grovestins bij Engelum . Hij wordt in 1453 genoemd als Grietman van Leeuwarderadeel en sneuvelt in 1461 bij een aanval op de stins bij Haring Donia bij Akmarijp.
Pieter Camstra (overleden in 1494), verwierf de state in 1486. Hij behoorde tot de partij van de Schieringers. In 1492 werd de state door de Leeuwarder Vetkopers belegerd en in brand gestoken.
In 1498 wordt een groepje Saksische soldaten in het Camstra huis gelegerd. Op goede vrijdag steken zij een huis in Leeuwarden in de brand. Een woedende menigte achtervolgt de soldaten en belegeren de state. Het loopt met een sisser af, want er wordt geen melding gemaakt van vernieling.

Verwijzingen

URL Historisch Dekema state
Castlephoto Dekema State
Kastelenlexicon 0954
Rijksmonumentnr 514006
 

Publicaties:

Ria Radetzky - Weidum, dorp van Staten : Geschiedenis van de bezittingen van de familie Buma, 1994

Ronald Elward - Stinsen en states : adellijk wonen in Friesland, 1990 -- blz 28-29 (met illustratie)

S.J. van der Molen - Stinzen, Borgen en havezathen van het Noordererf, 1978 -- blz 61 - 62 (met illustratie)

- ANWB redaktie gidsen - Kastelen in Nederland, 1971 -- blz 42 - 42

Rijkscie. monumenten - Kunstreisboek voor Nederland, 1960 -- blz 182 - 182

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.3 16,207

G. van Wageningen - Dekema State : Een bewogen geschiedenis -- blz 1-32 (met illustratie)