KastelenInNederland.nl

Dekema state / Camstra-state / Fetsa State

YouTube

Heden ten dage...

Adres
Dekemawei 5
Plaats
Jelsum
Gemeente
Leeuwarden
Provincie
Friesland
Coördinaten RD
181,450 - 585,000
Coördinaten WGS84
53.232986 - 5.783489
Toegankelijk
Zomerseizoen
Commentaar ?
Datum gegevens
di 23 februari 2010
Gezien (12 mnd)
471
 

Locatie:

Schiterend gelegen met een prachtige tuin in het dorpje Jelsum.

Functies:

zalenverhuur / feesten
zalenverhuur / feesten

museum
museum

trouwlocatie
trouwlocatie

zalenverhuur / vergaderingen
zalenverhuur / vergaderingen

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet
 

Etymologie:

Genoemd naar de eigenaren.

Bouwgeschiedenis:

Stichting
1486
Typologie
Woontoren
Zichtbare toestand:
Bevat oude delen

Typologie tekst:

Oorspronkelijk een zaal-stins geweest vergelijkbaar met de Schierstins.
Bron: Mogelijk 13e eeuws op grond van enkele pannen die in grond gevonden werden.
De eerste schriftelijke bevestiging is in een oorkonde van 1486.

Bezitgeschiedenis:

De eerste genoemde bewoners zijn Pieter van Camstra en Syts Lousma, met hun zoon Rienk Camstra. Deze Rienk neemt in 1445 deel aan de belegering van de Grovestins bij Engelum . Hij wordt in 1453 genoemd als Grietman van Leeuwarderadeel en sneuvelt in 1461 bij een aanval op de stins bij Haring Donia bij Akmarijp.
Pieter Camstra (overleden in 1494), verwierf de state in 1486. Hij behoorde tot de partij van de Schieringers. In 1492 werd de state door de Leeuwarder Vetkopers belegerd en in brand gestoken.
In 1498 wordt een groepje Saksische soldaten in het Camstra huis gelegerd. Op goede vrijdag steken zij een huis in Leeuwarden in de brand. Een woedende menigte achtervolgt de soldaten en belegeren de state. Het loopt met een sisser af, want er wordt geen melding gemaakt van vernieling.

Verwijzingen

URL Historisch
Kastelenlexicon
Rijksmonumentnr
 

Publicaties:

Ria Radetzky - Weidum, dorp van Staten : Geschiedenis van de bezittingen van de familie Buma, 1994

S.J. van der Molen - Stinzen, Borgen en havezathen van het Noordererf, 1978 -- blz 61 - 62 (met illustratie)

- ANWB redaktie gidsen - Kastelen in Nederland, 1971 -- blz 42 - 42

Rijkscie. monumenten - Kunstreisboek voor Nederland, 1960 -- blz 182 - 182

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.3 16,207

G. van Wageningen - Dekema State : Een bewogen geschiedenis -- blz 1-32 (met illustratie)