Unia State

Heden ten dage...

Plaats Beers
Gemeente Waadhoeke
Provincie Friesland
Coördinaten RD 178000,574620
Coördinaten WGS84 53.156672,5.732256
Bestemming Recreatie
Toegankelijk Gehele jaar
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens za 20 juni 2009
Gezien (12 mnd) 369
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Functies:

museum
museum

trouwlocatie
trouwlocatie

Toelichting functie(s):

In het stalen skelet die de contouren van Unia state weergeven, kan worden getrouwd.

Over van middeleeuwse toestand:

Van Unia state rest nu niet meer dan het poortgebouw.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1443 t/m 1616
Zichtbare toestand: Intact
In 1515 werd het huis verwoest door de Zwarte Hoop maar weer opgebouwd en het Nyehuis genoemd. In 1614 was het huis bouwvallig.
Bron: [elward,1990:91]
(Bouw)fase 2 - 1616 t/m 1756
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
In 1756 werd het huis afgebroken.
(Bouw)fase 3 - 1756 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ruïne
Alleen het poortgebouw uit mogelijk 1616 rest nog.

Bezitgeschiedenis:

omstreeks 1400 laat Keympe van Unia in Leeuwarden het Uniahuis bouwen. In een schrijven over “Leeuwarden als hoofdstad van Friesland onder de Saksische regering” staat: nu had in het begin van die eeuw een edelman Keimpo Unia, later Grietman van Leeuwarderadeel, een sterk kasteel laten bouwen. Het wordt beschreven als een “huys of slot ende schoon getimmerd van playsance, genoegh starck uit het water opgewracht of door eene gracht omgeven, ja het werd zelfs voor de schoonste en sterkste van alle stinzen der stad Leeuwarden gehouden!
Maar het waren roerige tijden en de families die rondom Leeuwarden woonden in sterke stinzen hielden zich volop bezig met de politieke machtsverhoudingen in die tijd.
Een groot deel van de familie van Unia was aanhanger van de Schieringer partij. De Leeuwarders waren meer gecharmeerd van de Vetkoperse partij. Het was allemaal heel onduidelijk hoe het een en ander in elkaar zat: de Schieringers waren vaak voorstander van de Friese vrijheid en de Vetkopers waren soms genegen om vreemde overheersing te accepteren.
Maar ook de Schieringers waren hier niet wars van als het zo uit kwam. Zo gebeurde het dat Albrecht van Saksen een van zijn veldheren stuurde om orde op zaken te stellen, Graaf Willebrord von Schaumburg. Met Aucke en Werp van Unia wordt overeengekomen dat zij het Uniahuis tijdelijk afstaan aan de graaf en zijn kornuiten voor onderdak. De hertog blijkt
andere plannen te koesteren want door zijn toedoen en het gevoel van verraden te zijn van de Leeuwarders wordt het Uniahuis met de grond gelijk gemaakt.

Verwijzingen

URL Historisch Unia State
Wikipedia Unia State
Castlephoto Unia State
Rijksmonumentnr 8472
 

Publicaties:

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

A. Verpoorte - Het stinsterrein van Uniastate (Beers, Friesland), 1993

Ronald Elward - Stinsen en states : adellijk wonen in Friesland, 1990 -- blz 91 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.11 391