Unia State

Heden ten dage...

Adres Stinzepad 9
Postcode 9025 BN
Plaats Beers
Gemeente Waadhoeke
Provincie Friesland
Coördinaten RD 178086,574506
Coördinaten WGS84 53.156672,5.732256
Bestemming Recreatie
Toegankelijk Gehele jaar
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens do 14 december 2023
Gezien (12 mnd) 235
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Functies:

museum
museum

trouwlocatie
trouwlocatie

Toelichting functie(s):

In het stalen skelet die de contouren van Unia state weergeven, kan worden getrouwd.

Over van middeleeuwse toestand:

Van Unia state rest nu niet meer dan het poortgebouw.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1443 t/m 1616
Zichtbare toestand: Intact
In 1515 werd het huis verwoest door de Zwarte Hoop maar weer opgebouwd en het Nyehuis genoemd. In 1614 was het huis bouwvallig.
Bron: [elward,1990:91]
(Bouw)fase 2 - 1616 t/m 1756
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
In 1756 werd het huis afgebroken.
(Bouw)fase 3 - 1756 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ruïne
Alleen het poortgebouw uit mogelijk 1616 rest nog.

Bezitgeschiedenis:

In 1443 bewoonde Kempe Unia de reeds langer bestaande state: een versterkt allodiaal bezit.
In 1477 wordt ene Tyebba Wnyngha genoemd en in 1492 zijn er een Wyttia, Werp en Auke Unya. of zij op Uniastate woonden wordt niet vermeld (Sipma dl II). In die periode zijn de eigenaren vooraanstaande edelen en veelal aanvoerders van de Schieringers, een van de twee elkaar bestrijdende partijen. Het huis werd regelmatig door de tegenpartij, de Vetkopers, belegerd. Ten tijde van Worp Keimpes Unia werd in 1515 het huis door zijn tegenstanders, de Vetkopers, ingenomen en in brand gestoken. Kort daarna werd het huis brandde de state af, maar werd weer opgebouwd.

Waarschijnlijk eind zestiende eeuw leefde Ritske van Unia, gehuwd met Margaretha van de Marck van Aremberg. Het is niet zeker of hij op de Uniastate woonde. In de zeventiende eeuw woonden er de families Tyara en Meynsema; hun wapens werden later in de windwijzer en boven de voordeur bewaard.

In 1708 stierf Douwe Carel van Unia, gehuwd met Luts van Aylva. Hun zoon Willem Aemilius erfde het bezit en gaf het na zijn dood in 1754 door aan Hobbe, baron van Aylva, generaal en gouverneur van Maastricht. Deze liet de state afbreken en op deze plek een boerderij bouwen. In 1786 woonde op die hoeve Meinte Sjoerd Meynsma.
Tekst: NKS Lexicon

Verwijzingen

URL Historisch Unia State
Wikipedia Unia State
Castlephoto Unia State
Kastelenlexicon 0998
Rijksmonumentnr 8472
 

Publicaties:

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

A. Verpoorte - Het stinsterrein van Uniastate (Beers, Friesland), 1993

Ronald Elward - Stinsen en states : adellijk wonen in Friesland, 1990 -- blz 91 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.11 391