KastelenInNederland.nl

Stania State

Heden ten dage...

Adres
Rengerswei 92
Postcode
9062 EJ
Plaats
Oenkerk
Gemeente
Tytsjerksteradiel
Provincie
Friesland
Coördinaten RD
189,200 - 585,700
Coördinaten WGS84
53.256769 - 5.899572
Commentaar ?
Datum gegevens
zo 2 december 2012
Gezien (12 mnd)
261
 

Functies:

bed & breakfast
bed & breakfast

zalenverhuur / feesten
zalenverhuur / feesten

trouwlocatie
trouwlocatie

zalenverhuur / vergaderingen
zalenverhuur / vergaderingen

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
16e eeuw
Zichtbare toestand:
Niet middeleeuws

Bezitgeschiedenis:

Op de kaart van Tytjerksteradeel van Schotanus van 1664 wordt Stania State als een vernietigde edele state aangemerkt. Hieruit kan worden opgemaakt dat waarschijnlijk al in de zestiende eeuw op deze plaats een state, omringd door een gracht, aanwezig was.
Waarschijnlijk zijn Jeppe van Stania en zijn vrouw Margaretha van Heemstra de stichters.
Misschien op grondbezit van de Heemstra’s, die in deze omstreken veel goederen hadden. De Stania’s stierven in 1580 uit en de state vererfde in de families Walta en Aylva. Ernst Douwe van Aylva verkocht het landgoed in 1688 en verhuisde naar Groningen. In 1783 liet Hans Hendrik van Haersma, grietman van Oostdongeradeel, die de state in 1734 in zijn bezit
kreeg, een nieuw gebouw oprichten. De tuin werd ontworpen door Johann Hermann Knoop, hovenier bij Maria Louise. Na de dood van Hans Hendrik werd het huis verkocht aan Jan de With, gezagvoerder bij de Oost-Indische Compagnie. Het huis is nog een paar keer verkocht tot het in 1813 grotendeels afbrandde. Pas in 1843 werd het nu nog aanwezige huis gebouwd door Theo Looxma. Zijn schoonzoon, Wilco Julius van Welderen baron
Rengers (1877-1932) kreeg het huis later in eigendom. De familie Rengers woonde in Leeuwarden, maar betrok zomers het landgoed. Na 1932 vervulde het gebouw verschillende functies, zoals een museum en een conferentie oord. In 1977 heeft de gemeente Tytjerksteradeel het in bezit gekregen. Begin negentiger jaren verkreeg Stania Beheer het eigendom van de State.

Verwijzingen

URL Historisch
Wikipedia
URL Historisch
 

Publicaties:

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.10 662