KastelenInNederland.nl
help zoeken

Papingastins / Liauckama Huis

Heden ten dage...

Adres
Grote Kerkstraat 13
Postcode
8911 DZ
Plaats
Leeuwarden
Gemeente
Leeuwarden
Provincie
Friesland
Coördinaten RD
182062,579745
Coördinaten WGS84
53.2028,5.79209
Commentaar ?
Datum gegevens
za 2 januari 2021
Gezien (12 mnd)
196
Aanpassingen (>2019):
 

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet
 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
15e eeuw
Typologie
Zaaltoren
Zichtbare toestand:
Niet middeleeuws

Bezitgeschiedenis:

Op de plaats van het huidige pand heeft reeds een ouder gebouw gestaan, dat bewoond was door het uit Oost-friesland afkomstige adellijke geslacht Papinga. Van 1580 tot 1644 was het gebouw eigendom van het geslacht Liauckema.
Te oordelen naar de toegepaste baksteen van reeds klein formaat en de balklaag bestaande uit moer- en kinderbinten met rijk geprofileerde, uit hout en natuursteen samengestelde, sleutelstukken kan de nog thans aanwezige stins in de tweede helft van de 16e eeuw gebouwd zijn; mogelijk in 1580.
De stins heeft de traditionele L-vormige plattegrond met de traptoren in de hoek. De toegang bevond zich in de toren. Volgens de kapconstructie is de westelijke vleugel iets later bijgebouwd. De kelders zijn overwelfd. De stins bezat een eigen slotkapel.
De verdere ontwikkeling van de stins is niet los te zien van die van het westelijk gelegen Prinsessehof.

Verwijzingen

URL Historisch
 

Publicaties:

Ronald Elward - Stinsen en states : adellijk wonen in Friesland, 1990 -- blz 142 (met illustratie)

R.J. Wielinga - Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979 -- blz 52 (met illustratie)

S.J. van der Molen - Stinzen, Borgen en havezathen van het Noordererf, 1978 -- blz 64 (met illustratie)