Papingastins / Liauckama Huis

Heden ten dage...

Adres Grote Kerkstraat 13
Postcode 8911 DZ
Plaats Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden
Provincie Friesland
Coördinaten RD 182062,579745
Coördinaten WGS84 53.2028,5.79209
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens za 2 januari 2021
Gezien (12 mnd) 112
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 15e eeuw t/m 16e eeuw
Typologie Zaaltoren
Zichtbare toestand: Intact
In de 16e eeuw met een verdieping verhoogd.
(Bouw)fase 2 - 16e eeuw t/m heden
Typologie Zaaltoren
Zichtbare toestand: Intact

Bezitgeschiedenis:

Op de plaats van het huidige pand heeft reeds een ouder gebouw gestaan, dat bewoond was door het uit Oost-friesland afkomstige adellijke geslacht Papinga. Van 1580 tot 1644 was het gebouw eigendom van het geslacht Liauckema.
Te oordelen naar de toegepaste baksteen van reeds klein formaat en de balklaag bestaande uit moer- en kinderbinten met rijk geprofileerde, uit hout en natuursteen samengestelde, sleutelstukken kan de nog thans aanwezige stins in de tweede helft van de 16e eeuw gebouwd zijn; mogelijk in 1580.
De stins heeft de traditionele L-vormige plattegrond met de traptoren in de hoek. De toegang bevond zich in de toren. Volgens de kapconstructie is de westelijke vleugel iets later bijgebouwd. De kelders zijn overwelfd. De stins bezat een eigen slotkapel.
De verdere ontwikkeling van de stins is niet los te zien van die van het westelijk gelegen Prinsessehof.

Verwijzingen

URL Historisch Fryske Akademy
 

Publicaties:

Ronald Elward - Stinsen en states : adellijk wonen in Friesland, 1990 -- blz 142 (met illustratie)

R.J. Wielinga - Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979 -- blz 52 (met illustratie)

S.J. van der Molen - Stinzen, Borgen en havezathen van het Noordererf, 1978 -- blz 64 (met illustratie)