KastelenInNederland.nl

Mensinge

YouTube

Heden ten dage...

Adres
Mensingheweg 5
Postcode
9301 KA
Plaats
Roden
Gemeente
Noordenveld
Provincie
Drenthe
Coördinaten RD x - y
225,150 - 572,450
Coördinaten dec nbr -ol
53.134319 - 6.434839
Toegankelijk
Zomerseizoen
Commentaar? hier
Datum gegevens
zo 2 december 2012
Geraadpleegd (12 mnd)
423
 

Functies:

museum
museum

trouwlocatie
trouwlocatie

Over van middeleeuwse toestand:

een typisch 16e eeuws Drentse havezathe.

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet
 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
1381
Zichtbare toestand:
Bevat oude delen
Bron: Het goet wordt in 1381/83 genoemd in de lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht.

Historische betekenis:

Havezate Mensinge wordt voor het eerst genoemd op een lijst uit het jaar 1381. Het is dan een leengoed van de Bisschop van Utrecht. De eerste (bekende) bewoner is Steven Zighers. Over hem lezen we: 'Item Steven Zighers hout Mensinghe-goet, dat geleghen is in der kerspel van Roeden in Drenthe. Ende dat is een borchleen…'
Plunderingen
Via een nicht van Steven Zighers komt Mensinge in 1408 in het bezit van de familie Hidding. Verschillende leden van dit oude Drentse geslacht hebben op Mensinge gewoond, tot het landgoed in 1485 werd verkocht aan de Groninger jonker Onno van Ewsum. Deze adellijke familie heeft Mensinge in het bezit van 1485 tot 1720. Deze periode is belangrijk voor de geschiedenis van Mensinge. Rond 1500 wil de stad Groningen - rijk geworden door de bloeiende handel - zijn macht uitbreiden. De Ommelanden verzetten zich hiertegen. De machtige familie Van Ewsum is bij deze twisten betrokken. Bang dat hun bezittingen worden vernield door de troepen van Groningen brengen zij hun bezittingen over naar Mensinge. In de periode 1500 - 1514 wordt de havezate echter meerdere keren overvallen, geplunderd en vernield. In 1540 laat de nieuwe eigenaar, Johan van Ewsum, het bestaande huis vrijwel afbreken om er een nieuw gebouw voor in de plaats te zetten. Alleen de binnenmuren van de huidige salon, de grote kamer en de bibliotheek blijven staan.

Verwijzingen

URL Historisch
Wikipedia
Kastelenlexicon
Rijksmonumentnr
 

Publicaties:

P. Brood - Drentse rijkdom : Een tocht langs Drentse havezaten, 2004

J. Bos - Huizen van stand; geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners, 1989

H.N. Karsemeijer - Duifhuizen in Nederland, 1985

A.I.J.M. Schellart - Slotkapellen in Nederland, 1984

J. Heringa - Havezate Mensinge, 1981

H. Beuker - Havezate Mensinge Roden, 1965

J. Westra van Holthe - Havezathen in Drenthe, 1957

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.7 830

meer...