Mensinge

Alle plaatjes (9)

Heden ten dage...

Adres Mensingheweg 5
Postcode 9301 KA
Plaats Roden
Gemeente Noordenveld
Provincie Drenthe
Coördinaten RD 225150,572450
Coördinaten WGS84 53.134319,6.434839
Toegankelijk Zomerseizoen
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 2 december 2012
Gezien (12 mnd) 362
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Functies:

expositie
expositie

museum
museum

trouwlocatie
trouwlocatie

Over van middeleeuwse toestand:

een typisch 16e eeuws Drentse havezathe.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1379 t/m 1499
Zichtbare toestand: Intact
Het goet wordt in 1381/83 genoemd in de lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht.
In 1499 werd het huis door de Groningers geplunderd en vernield
(Bouw)fase 2 - 1499 t/m 1507
Zichtbare toestand: Ruïne
(Bouw)fase 3 - 1507 t/m heden
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
In 1506-7 werd het huis weer hersteld en weer bewoond. In 1514 werd Mensinge weer geplunderd en vernield. Niet duidelijk was wanneer Mensinge werd hersteld maar in 1529 keerde Relof terug op Mensinge.

Historische betekenis:

Havezate Mensinge wordt voor het eerst genoemd op een lijst uit het jaar 1381. Het is dan een leengoed van de Bisschop van Utrecht. De eerste (bekende) bewoner is Steven Zighers. Over hem lezen we: 'Item Steven Zighers hout Mensinghe-goet, dat geleghen is in der kerspel van Roeden in Drenthe. Ende dat is een borchleen…'
Plunderingen
Via een nicht van Steven Zighers komt Mensinge in 1408 in het bezit van de familie Hidding. Verschillende leden van dit oude Drentse geslacht hebben op Mensinge gewoond, tot het landgoed in 1485 werd verkocht aan de Groninger jonker Onno van Ewsum. Deze adellijke familie heeft Mensinge in het bezit van 1485 tot 1720. Deze periode is belangrijk voor de geschiedenis van Mensinge. Rond 1500 wil de stad Groningen - rijk geworden door de bloeiende handel - zijn macht uitbreiden. De Ommelanden verzetten zich hiertegen. De machtige familie Van Ewsum is bij deze twisten betrokken. Bang dat hun bezittingen worden vernield door de troepen van Groningen brengen zij hun bezittingen over naar Mensinge. In de periode 1500 - 1514 wordt de havezate echter meerdere keren overvallen, geplunderd en vernield. In 1540 laat de nieuwe eigenaar, Johan van Ewsum, het bestaande huis vrijwel afbreken om er een nieuw gebouw voor in de plaats te zetten. Alleen de binnenmuren van de huidige salon, de grote kamer en de bibliotheek blijven staan.

Verwijzingen

URL Historisch Mensinge
Wikipedia Mensinge
Castlephoto Havezate Mensinge
Kastelenlexicon 0061
Rijksmonumentnr 526645
 

Publicaties:

A.G.M. Spiekhout - Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 2020 -- blz 515-516

P. Brood - Drentse rijkdom : Een tocht langs Drentse havezaten, 2004

J. Bos - Huizen van stand; geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners, 1989

H.N. Karsemeijer - Duifhuizen in Nederland, 1985

A.I.J.M. Schellart - Slotkapellen in Nederland, 1984

J. Heringa - Havezate Mensinge, 1981

H. Beuker - Havezate Mensinge Roden, 1965

J. Westra van Holthe - Havezathen in Drenthe, 1957

meer...