KastelenInNederland.nl

Martena huis

Heden ten dage...

Adres
Voorstraat 35
Postcode
8801 LA
Plaats
Franeker
Gemeente
Waadhoeke
Provincie
Friesland
Coördinaten RD x - y
165,400 - 577,750
Coördinaten dec nbr -ol
53.1865 - 5.54126
Commentaar? hier
Datum gegevens
zo 11 augustus 2013
Geraadpleegd (12 mnd)
143
 

Functies:

museum
museum

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
1498
Zichtbare toestand:
Niet middeleeuws

Bouwgeschiedenis:

Hessel van Martena, een uit Cornjum afkomstig edelman, liet in 1498 op deze plaats een huis bouwen.
De bouw van dit versterkte huis werd ingegeven door de omstandigheid dat zijn stins te Beetgum twee jaar daarvoor tot tweemaal toe was geplunderd door de Vetkopers. Bij de tweede overval werd zijn huis bij Beetgum platgebrand, de stins deels gesloopt en de verdedigingswal grotendeels afgegraven. Hij was aanvoerder der Schieringers en verdediger van de stad Franeker voor de Hertog van Saksen. Het huidige pand heeft echter een 17e-eeuws aanzien door ingrijpende verbouwingen in die periode en de ‘reconstructie’ in de 20e eeuw.
Het is een onderkelderd gebouw, bestaande uit twee loodrecht op elkaar staande vleugels. De muren zijn in afbraak kloostermoppen uitgevoerd, afwisselend in een laag rode en een laag gele steen.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
Rijksmonumentnr
 

Publicaties:

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.7 713

J.W. de Crane - Nalezing op de herinneringen van Martena-Huis te Franeker, 1839