Liauckema State

Heden ten dage...

Adres Liauckemalaan 4a
Postcode 8854 XJ
Plaats Sexbierum
Gemeente Waadhoeke
Provincie Friesland
Coördinaten RD 160895,581562
Coördinaten WGS84 53.220645,5.475471
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 28 december 2020
Gezien (12 mnd) 130
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Er rest nog een poort en bijgebouwen. Het terrein is nog omgracht.
17e eeuws poortgebouw -datering 1604 in sluitsteen aan ingangszijde- dat oorspronkelijk de toegang vormde tot het omgrachte en deels nog met een windsingel beplante terrein van de voormalige Liauckemastate (in 1420 reeds vermeld, doch in 1824 gesloopt). Het gebouw is opgetrokken uit baksteen van verschillende afmeting en wordt gedekt door een met pannen belegd zadeldak tussen twee door waterlijsten doorsneden puntgevels met toppilaster. In de gevels duivengaten met ruststenen.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 14e eeuw t/m 1498
Typologie Woontoren
Afm. hoofdburcht (m) 14 x 11
Zichtbare toestand: Intact
De stins is in de 14e eeuw gebouwd. In 1420 krijgen we daar een melding over. De vetkopers vielen in 1498 het kasteel aan omdat Liauckema's steun verleenden aan Hertog Albrecht van Saksen.
(Bouw)fase 2 - 1498 t/m 1580
Zichtbare toestand: Intact
De katholieke Liauckema's hadden de zijde van de Spanjaarden gekozen. In 1580 werd het huis door de Geuzen zwaar beschadigd. Hierna volgde een grootschalige restauratie met een nieuwe kapel, keuken en poortgebouw. [Boers,2016:92]
(Bouw)fase 3 - 1580 t/m 1824
Zichtbare toestand: Bevat oude delen
In 1824 is de stins gesloopt wegens de hoge onderhoudskosten.
(Bouw)fase 4 - 1824 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Bevat oude delen
Poortgebouw en grachten nog zichtbaar.

Bezitgeschiedenis:

De Liauckema's worden het eerst rond 1400 genoemd, als Schelte Liauckema een van de belangrijkste bondgenoten van graaf Albrecht van Beieren is.
In de 15de eeuw nam het goederenbezit van de Liauckema's toe door twee huwelijken met erfdochters: achtereenvolgens Ebel Wibes Hibbema uit Oosterbierum en Tiets Sickes te Nyen- huis uit Wynaldum. Rond 1500 is duidelijk dat de Liauckema's de dorpshoofdelingen bij uitstek zijn: ze controleren de armenzorg in het dorp, de waterstaat, de korenmolen en oefenen het zwaanrecht uit. Bovendien hebben ze rechten op een prebende in de parochiekerk. Door de partijkeuze voor de Spaanse koning in de tijd van de Opstand verloren de Liauckema's hun politieke macht, hoewel ze sociaal tot de top van de Friese adel bleven behoren.

Verwijzingen

URL Historisch Fryske Akademie
Castlephoto Liauckema State
Kastelenlexicon 0980
Rijksmonumentnr 8651
 

Publicaties:

Erwin Boers - De Schierstins; middeleeuws torenkasteel in Feānwalden, 2016 -- blz 92-93 (met illustratie)

Ronald Elward - Stinsen en states : adellijk wonen in Friesland, 1990 -- blz 84-85 (met illustratie)