KastelenInNederland.nl

Liauckema State

Heden ten dage...

Adres
Liauckemalaan 4a
Postcode
8854 XJ
Plaats
Sexbierum
Gemeente
Waadhoeke
Provincie
Friesland
Coördinaten RD
160,895 - 581,562
Coördinaten WGS84
53.220645 - 5.475471
Commentaar ?
Datum gegevens
za 12 augustus 2017
Gezien (12 mnd)
173
 

Over van middeleeuwse toestand:

Er rest nog een poort en bijgebouwen. Het terrein is nog omgracht.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
14e eeuw
Zichtbare toestand:
Bevat oude delen
De stins is in de 14e eeuw gebouwd. In 1420 krijgen we daar een melding over.
Poortgebouw van de voormalige Liauckemastate. 17e eeuws poortgebouw -datering 1604 in sluitsteen aan ingangszijde- dat oorspronkelijk de toegang vormde tot het omgrachte en deels nog met een windsingel beplante terrein van de voormalige Liauckemastate (in 1420 reeds vermeld, doch in 1824 gesloopt). Het gebouw is opgetrokken uit baksteen van verschillende afmeting en wordt gedekt door een met pannen belegd zadeldak tussen twee door waterlijsten doorsneden puntgevels met toppilaster. In de gevels duivengaten met ruststenen.

Bezitgeschiedenis:

De Liauckema's worden het eerst rond 1400 genoemd, als Schelte Liauckema een van de belangrijkste bondgenoten van graaf Albrecht van Beieren is.
In de 15de eeuw nam het goederenbezit van de Liauckema's toe door twee huwelijken met erfdochters: achtereenvolgens Ebel Wibes Hibbema uit Oosterbierum en Tiets Sickes te Nyen- huis uit Wynaldum. Rond 1500 is duidelijk dat de Liauckema's de dorpshoofdelingen bij uitstek zijn: ze controleren de armenzorg in het dorp, de waterstaat, de korenmolen en oefenen het zwaanrecht uit. Bovendien hebben ze rechten op een prebende in de parochiekerk.

Verwijzingen

URL Historisch
Kastelenlexicon
Rijksmonumentnr
 

Publicaties:

Erwin Boers - De Schierstins; middeleeuws torenkasteel in Feānwalden, 2016 -- blz 92-93 (met illustratie)

Ronald Elward - Stinsen en states : adellijk wonen in Friesland, 1990 -- blz 84-85 (met illustratie)