Lemferdinge / Lintheringe

Heden ten dage...

Adres Lemferdingelaan 2
Postcode 9765 AR
Plaats Eelde
Gemeente Tynaarlo
Provincie Drenthe
Coördinaten RD 234496,573837
Coördinaten WGS84 53.145247,6.575303
Bestemming Recreatie
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens wo 3 april 2019
Gezien (12 mnd) 136
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Functies:

trouwlocatie
trouwlocatie

zalenverhuur / vergaderingen
zalenverhuur / vergaderingen

Over van middeleeuwse toestand:

Westelijk schathuis van de in 1811 afgebroken havezathe Lemferdinge, kenmerkend gelegen op een uitloper van de Hondsrug, langs de rand van het stroomgebied van de Drentse Aa en deeluitmakend van de landgoederenreeks Eelde-Paterswolde.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
1447
Zichtbare toestand: Intact

Bouwgeschiedenis:

De geschiedenis van Lemferdinge gaat terug tot 1477. In 1766 werd aan het goed door overbrenging van elders het recht van havezathe toegekend, welk recht door verlegging naar een ander goed voor Lemferdinge echter weer kwam te vervallen. Sedert de afbraak van hoofdhuis en oostelijk schathuis in 1811 heeft de naam Lemferdinge betrekking op het gespaard gebeleven en tot woonhuis verbouwde westelijke schathuis. Blijkens een akte uit datzelfde jaar wordt het schathuis, dat in aanleg dateert van het begin van de 18e eeuw, maar dat door een aantal verbouwingen een hoofdzakelijk vroeg 19e-eeuws karakter draagt, omringd door een deels formele, deels landschappelijke tuin - in oude akten is sprake van een 'Engelsche partij ten westen en ten noorden van het huis'-, een zichtlaan, hoog opgaand oud geboomte, een vijver en een deel van de voormalige omgrachting. Hiervan zijn nog steeds restanten bewaard en herkenbaar.

Bezitgeschiedenis:

Lemferdinge heeft verschillende eigenaren gekend. Onder andere de bevelhebber van het Bataafse leger in het noorden Jean Baptiste Dumonceau. Bij aankoop van het goed door Dumonceau in 1797 omvatte de havezathe een 'kasteel' met een grote gracht en ophaalbrug, twee schathuizen, ruime tuinen, bos en weiden.

Verwijzingen

URL Commercieel Landgoed Lemferdinge
Castlephoto Havezate Lemferdinge
Kastelenlexicon 0062
 

Publicaties:

P. Brood - Drentse rijkdom : Een tocht langs Drentse havezaten, 2004

J. Bos - Huizen van stand; geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners, 1989

J. Westra van Holthe - Havezathen in Drenthe, 1957