Hemmema State

Heden ten dage...

Plaats Berlikum
Gemeente Waadhoeke
Provincie Friesland
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens wo 3 augustus 2022
Gezien (12 mnd) 61
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
(Bouw)fase 1 - 15e eeuw t/m 1746
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
Sociale klasse: Modale adel
De state werd in 1746 afgebroken.
(Bouw)fase 2 - 1746 t/m heden
Zichtbare toestand: Grachtenrestant

Verwijzingen

URL Historisch Stinsen in Friesland
 

Publicaties:

Ronald Elward - Stinsen en states : adellijk wonen in Friesland, 1990 -- blz 71

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.5 425