KastelenInNederland.nl
help zoeken

Waterburght / Eelde

YouTube

Heden ten dage...

Adres
Hoofdweg 14
Plaats
Eelde
Gemeente
Tynaarlo
Provincie
Drenthe
Coördinaten RD
233750,571650
Coördinaten WGS84
53.126703,6.565642
Commentaar ?
Datum gegevens
zo 10 januari 2021
Gezien (12 mnd)
417
Aanpassingen (>2019):
 

Locatie:

Ten zuiden van Eelde

Over van middeleeuwse toestand:

Reliëf als gevolg van de toenmalige cirkelvormige wallen en grachten rond de kasteelplaats.

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 11e eeuw t/m 1799

Typologie
Ronde of ovale burcht
Afm. totaal terrein (m):
160 X 185
Zichtbare toestand:
Intact
Na de slag bij Ane richtten de overwinnaars zich op de val van de prefect van Groningen en legden een beleg aan rondom de Sint Walburgskerk. De kastelein Rudolf van Coevorden, de zonen van schout Berthold II van Eelde en de Gelkingen waren betrokken bij dit conflict. Het conflict resulteerde in 1241 in de verwoesting van het dorp Eelde door de aanhangers van de prefect die het in brand staken. In 1266 werd de burcht in aanbouw te Eelde die de schout van Eelde met zijn neven was begonnen te bouwen, verwoest.
Het begin van de 13e eeuw werd gekenmerkt door een vete van de schout van Eelde en de
heren uit Norg. Na 1339 lijkt het belang van de schout in historische documenten af te nemen, maar in 1382-1383 werd er nog wel gesproken over een schout in Eelde en dus ook nog over het mogelijk bestaan van ‘de Waterburcht’ (Domenie-Verdenius 1989, p. 21-25). Na een hiaat in de historische bronnen werd er in 1646 melding gemaakt van een havezate op het terrein van de Waterburcht. Het is niet duidelijk of dit een directe voortzetting is van het kasteel.

(Bouw)fase 2 - 1799 t/m heden

Typologie
< Geen >
Zichtbare toestand:
Ongelijk terrein

Archeologisch onderzoek:

1966 door A.E. Giffen
In en 1987,1988

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Publicaties:

A.G.M. Spiekhout - Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 2020 -- blz 569-571 (met illustratie)

A.G.M. Spiekhout - Kastelen met een meervoudige ronde omgrachting, 2012 -- blz 75

A.G.M. Spiekhout - Tussen wal en gracht : Een classificerend en vergelijkend onderzoek naar de vorm en functie van het laatmiddeleeuwse kasteelcomplex 'de Waterburcht' te Eelde, 2010

Caroline Hom - Verborgen kastelen in zicht; archelogisch onderzoek en inrichting van kasteelterreinen, 2005 -- blz 62-64 (met illustratie)

Saskia van Dockum - Gids Archeologische monumenten in Nederland, 1997 -- blz 45 (met illustratie)

G. ter Braake - Drentse havezaten, 1987 -- blz 38

T.J. Hoekstra - Liber Castellorum, 1981 -- blz 29

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.2 593, DL.7 456, DL.14 763