Dingshof / Dydingkeshof

Heden ten dage...

Plaats Olst
Gemeente Olst-Wijhe
Provincie Overijssel
Coördinaten RD 206989,483751
Coördinaten WGS84 52.339219,6.150061
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 15 maart 2020
Gezien (12 mnd) 224
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Etymologie:

Ontleend zijn naam aan het goed in de Wezenberg. Herman van Wezenberg werd door de bisschop van Utrecht in 1394 hiermee beleend.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1394 t/m 1882
Typologie Moated site
Zichtbare toestand: Intact
(Bouw)fase 2 - 1882 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Grachtenrestant

Archeologisch onderzoek:

Nadat het in 1881 onder de toenmalige eigenaren was verdeeld, is het kort daarop gesloopt. In de periode daarna is het gebied enige malen verkaveld en zijn uiteindelijk in 1956 de toen nog resterende grachten gedempt. Een opmerkelijk vondst is gedaan in 1916, toen bij graafwerkzaamheden in een eiken hakbos, nabij de oude huisplaats, een pot met bijna 2000 zilveren munten is gevonden. De jongste munt dateerde uit 1516. Bij een veldverkenning in 1995 is geconstateerd dat slechts op enkele flauwe terreinwelvingen na niets aan het oppervlak nog herinnert aan de voormalige havezate. In een terrein direct ten noorden van de huisplaats zijn aardewerkscherven uit de Late Middeleeuwen gevonden, waaronder Pingsdorfaardewerk en kogelpotten.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1829
 

Publicaties:

- Het Oversticht - De cultuurhistorische @tlas Overijssel, 2001 (met illustratie)

Albertus Jans Mensema - De havezaten in Salland en hun bewoners, 1983 -- blz 228 (met illustratie)

H.W.M. van der Wyck - Overijsselse buitenplaatsen, 1983

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.3 343, DL.14 733