KastelenInNederland.nl

Dingshof / Dydingkeshof

Heden ten dage...

Plaats
Olst
Gemeente
Olst-Wijhe
Provincie
Overijssel
Coördinaten RD x - y
207,350 - 483,200
Commentaar? hier
Datum gegevens
wo 26 november 2014
Geraadpleegd (12 mnd)
445
 

Geschiedenis

 

Etymologie:

Ontleend zijn naam aan het goed in de Wezenberg. Herman van Wezenberg werd door de bisschop van Utrecht in 1394 hiermee beleend.

Bouwgeschiedenis:

Stichting
1394
Typologie
Overig
Zichtbare toestand:
Grachtenrestant

Typologie tekst:

Eenvoudig landhuis. Verdedigbaarheid??

Archeologisch onderzoek:

Nadat het in 1881 onder de toenmalige eigenaren was verdeeld, is het kort daarop gesloopt. In de periode daarna is het gebied enige malen verkaveld en zijn uiteindelijk in 1956 de toen nog resterende grachten gedempt. Een opmerkelijk vondst is gedaan in 1916, toen bij graafwerkzaamheden in een eiken hakbos, nabij de oude huisplaats, een pot met bijna 2000 zilveren munten is gevonden. De jongste munt dateerde uit 1516. Bij een veldverkenning in 1995 is geconstateerd dat slechts op enkele flauwe terreinwelvingen na niets aan het oppervlak nog herinnert aan de voormalige havezate. In een terrein direct ten noorden van de huisplaats zijn aardewerkscherven uit de Late Middeleeuwen gevonden, waaronder Pingsdorfaardewerk en kogelpotten.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Publicaties:

- Het Oversticht - De cultuurhistorische @tlas Overijssel, 2001 (met illustratie)

Albertus Jans Mensema - De havezathen in Salland en hun bewoners, 1983 -- blz 228 (met illustratie)

H.W.M. van der Wyck - Overijsselse buitenplaatsen, 1983

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.3 343, DL.14 733