De Bredenhorst / Breedenhorst / Breënhorst

Heden ten dage...

Plaats Heino
Gemeente Raalte
Provincie Overijssel
Coördinaten RD 210548,495156
Coördinaten WGS84 52.441156,6.204278
Bestemming Landbouw
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 18 oktober 2020
Gezien (12 mnd) 275
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

De havezate "De Breedenhorst" lag - van het begin van de 12e eeuw tot in de 19e eeuw, net ten noord-oosten van de kruising Molenweg - Nieuwe Wetering.
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1382 t/m 1804
Zichtbare toestand: Intact
Reeds in 1382 hield Herman van Voorst het huis te Bredenhorst tot een open huis voor de bisschop van Utrecht. Zijn broer Johan van Voorst werd na diens dood met dit goed in
1409 beleend en na Johans dood diens dochter Agnes in 1417.
(Bouw)fase 2 - 1804 t/m heden
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bezitgeschiedenis:

Van oudsher was de Breënhorst in het bezit van de heren Van Rechteren. Omstreeks 1400 vinden wij in Heino reeds de naam Herman van Rechteren. Deze familie bezat in die tijd meerdere landgoederen en landhuizen. In de historische stukken is terug te vinden dat in 1423 Herman van Voorst van Rechteren met de Bredenhorst werd beleend. In 1425 verkochten Arent en Zweder van Warmelo 'die hofstede geheten Bredenhorst'. Daarna was in 1486 het huis inzet van een ordinaire ruzie tussen de gebroeders Van Rechteren en de gebroeders Van Langen.
Diederika van Harem, moeder van de beide Van Langens, bewoonde in die tijd de Bredenhorst samen met haar zuster. De overdracht van het huis verliep echter niet erg
zachtzinnig: de dames beklaagden zich na afloop bij de Zwolse schout over blauwe plekken op armen en benen. De Bisschop van Utrecht besliste uiteindelijk dat De Bredenhorst toch in het bezit van de familie Van Rechteren bleef.
In 1832 werd baron Coeraad Sloet eigenaar van de Breedenhorst en hij liet in ± 1850 deze havezate slopen.

Verwijzingen

Castlephoto Havezate De Bredenhorst
Kastelenlexicon 1820
 

Publicaties:

A.G.M. Spiekhout - Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 2020 -- blz 439

Albertus Jans Mensema - De havezaten in Salland en hun bewoners, 1983 -- blz 160 - 165 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.2 718