Hunenborg

Heden ten dage...

Plaats Denekamp
Gemeente Dinkelland
Provincie Overijssel
Coördinaten RD 260160,489760
Coördinaten WGS84 52.385694,6.931944
Toegankelijk Gehele jaar
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 26 oktober 2020
Gezien (12 mnd) 528
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Functies:

monument
monument

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1050 t/m 1165
Typologie Walburcht
Afmeting voorburcht (m):130 x 110
Zichtbare toestand: Intact
Typologie tekst:
Volgens [Verlinde, 1975] zijn de Schulenborg en de Hunenborg Ringwalburchten.
(Bouw)fase 2 - 1165 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Grachtenrestant

Archeologisch onderzoek:

Terrein van zeer hoge archeologische waarde (beschermd) met de resten van een ringwalburcht uit de Late Middeleeuwen. In 1916 heeft een opgraving plaatsgevonden. De Huneborg is waarschijnlijk rond 1100 gebouwd en uiteindelijk verlaten rond 1225. Hij bestaat uit een ovale hoofdburcht met daaromheen een gracht van circa 20 meter breed. De hoofdburcht (de hoge Huneborg) heeft een afmeting van ongeveer 135 bij 95 meter. Binnen de gracht lag een aarden wal opgebouwd uit plaggen. Tussen de gracht en de wal was nog een greppel aanwezig waarin een houten palissade of beschoeiing stond. Buiten de gracht lag vervolgens weer een aarden wal. Op het binnenterrein stond een hoofdgebouw, opgebouwd uit Bentheimer zandsteen, en enkele houten gebouwen. Aan materiaal is niet zoveel gevonden: tientallen aardewerkscherven van kogelpotten en Pingsdorfaardewerk, twee slijpstenen en enkele ijzeren en bronzen voorwerpen, waaronder een zwaard. Noordwestelijk van de hoofdburcht lag de voorburcht (de lage huneborg) met een onregelmatige vierkante vorm en een gracht van circa 10 meter breed. Binnen de grachten lag een systeem van lage zandwallen. De voorburcht is rond 1900 door ontginningen grotendeels verdwenen. In 1979 en 1980 zijn in de zuidwesthoek van de voorburcht ongeveer 20 aardewerkscherven uit de 12e eeuw gevonden. In 1994 is, in het kader van het opschonen van de grachten, een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De gracht bleek zeer ondiep te zijn, slechts 1,5 meter. Het onderzoek leverde een houten dam op, die door middel van jaarringonderzoek gedateerd is in de periode 1149-1161.
In 2016 uitgebreid archeologisch onderzoek, zie [Spiekhout, 2020]

Verwijzingen

Wikipedia Hunenborg
Kastelenlexicon 2845
 

Publicaties:

A.G.M. Spiekhout - Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 2020 -- blz 214-279 (met illustratie)

H.B.G. Scholte Lubberink - Een soodanigh heerensaal...dat nu ook gantschelijck verwildert en verdestrueert is., 2019 -- blz 53-125 (met illustratie)

Ben Olde Meierink - De Hunenborg in Twente, 2018 -- blz 10-14 (met illustratie)

Jan van Doesburg - De tijdloze geheimen van de Hunenborg, 2018 -- blz 34-35 (met illustratie)

- Het Oversticht - De cultuurhistorische @tlas Overijssel, 2001

Saskia van Dockum - Gids Archeologische monumenten in Nederland, 1997 -- blz 37 (met illustratie)

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

A.D. Verlinde - Archeologische kroniek van Overijssel over 1994, 1995 -- blz 153-171

meer...