Westhove / Westhoven

Alle plaatjes (8)

Heden ten dage...

Adres Duinvlietweg 8
Postcode 4356 ND
Plaats Oostkapelle
Gemeente Veere
Provincie Zeeland
Coördinaten RD 025676,399533
Coördinaten WGS84 51.569872,3.5219
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens wo 11 november 2020
Gezien (12 mnd) 464
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Ongeveer halverwege de weg Oostkapelle-Domburg op Walcheren, even ten noorden van de weg, ligt het kasteel Westhove.
Kastelen in de omgeving

Functies:

zalenverhuur / feesten
zalenverhuur / feesten

jeugdherberg
jeugdherberg

Over van middeleeuwse toestand:

Na verwoesting in 1572 van het grootste deel van het middeleeuwse kasteel (behalve de torens) is vermoedelijk in de 17de eeuw het kasteel in twee bouwlagen baksteen herbouwd; in de 18de eeuw is het kasteel tot een U-vormige plattegrond uitgebreid, met daarin opgenomen twee 15de eeuwse hoektorens; deze torens dragen tentdaken met windwijzers; de oostelijke hoektoren is gedekt met gesmoorde pannen, de westelijke door leien; het zadeldak van de middenpartij is aan de noordzijde eveneens met leien gedekt, de overige aansluitende daken van het samengestelde dak zijn gedekt met gesmoorde pannen; de oostelijke hoektoren is van kantelen voorzien en van een boogfries. Ten zuidoosten (als vleugel toegevoegde) aanbouw van één bouwlaag, daterend van omstreeks 1900. Ten zuidwesten in de 16de eeuw toegevoegde vleugel van twee bouwlagen; de westelijke hoektoren is in de 16de eeuw verhoogd. [Monumentenregister, 507929]

Zware ronde toren uit 1450. Fraai intact kasteel met een U-vormige plattegrond grotendeels 16e eeuws. De oostvleugel is uit de 17e eeuw.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet niet, niet particulier
(Bouw)fase 1 - 13e eeuw, 3e kwart t/m 1572
Typologie Rechthoekig kasteel
Zichtbare toestand: Intact
Meerdere grachten: Ja
In 1572 werd het kasteel door Geuzen veroverd waarbij de achterzijde en beide zijvleugels door brand verloren gingen.
(Bouw)fase 2 - 1572 t/m heden
Typologie Rechthoekig kasteel
Zichtbare toestand: Intact
Meerdere grachten: Ja
Het kasteel kwam in particuliere handen en zal wel bewoonbaar gemaakt zijn. In 1698 werd het kasteel grondig opgekapt en gemoderniseerd. Net als in 1764 en na de 2e WO werd het kasteel in 1948 gerestaureerd.

Bezitgeschiedenis:

Van de 13e tot in de 16e eeuw was het slot eigendom van de abten van de Middelburgse abdij. Bisschop Nicolaas de Castro schreef in 1562 over zijn bezit: ‘Een zeer aangename plaats, waar alles heel smaakvol en voortreffelijk is ingericht. Dat huis heeft heel mooie kamers en wandelplaatsen, die goed genoeg zouden zijn om een prins te ontvangen.’ Dat laatste is dan ook diverse malen gebeurd. Zo verbleef graaf Floris V er in 1290, was Karel de Stoute er in 1460, Filips de Schone in 1500 en kwam Karel V er zelfs diverse malen (in 1515 en 1540).
Ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog veroverden de Watergeuzen het kasteel. Daarbij ging een groot gedeelte (onder meer de achterzijde en de beide zijvleugels) door brand verloren.

Verwijzingen

Wikipedia Westhove
Kastelenlexicon 1613
Rijksmonumentnr 507929
 

Publicaties:

C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oije - Kasteel Westhove in de Manteling II, 2021 -- blz 141-148 (met illustratie)

C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oije - Kasteel Westhove in de Manteling I, 2019 -- blz 133-140

Rob Gruben - Westhoven en de Romeinse brug, 2017 -- blz 17 (met illustratie)

J.J.B. Kuipers - Overige kastelen in Zeeland, 1998 -- blz 97-105

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

D. Kransberg - Kastelengids van Nederland, 1979 -- blz 179 (met illustratie)

J.P. van den Broecke - Middeleeuwse kastelen van Zeeland, 1978 -- blz 49 (met illustratie)

Koeno Sluyterman van Loo - Nederlandsche Kasteelen en hun historie, 1912 -- Deel 3, 241-256 (met illustratie)

meer...