Nisse / Gerbergnisse

Heden ten dage...

Plaats Nisse
Gemeente Borsele
Provincie Zeeland
Coördinaten RD 48220,386120
Coördinaten WGS84 51.454111,3.851158
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 18 mei 2003
Gezien (12 mnd) 207
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 12e eeuw t/m 1301
Typologie Motte
Zichtbare toestand: Intact
Het mottekasteel, vermoedelijk daterend uit de 11e of 12e eeuw is waarschijnlijk in 1301 door Jan Zonder Genade verwoest, toen de Van Borselens in ongenade vielen en het land uitvluchten. De nieuwe bezitster, Aleid van Henegouwen, had ter plaatse op Nisse geen versterking meer nodig, zodat het kasteel als zodanig nooit is herbouwd. Ook de opeenvolgende heren Van Borselen van der Veere, die domicilie hielden op het slot Zandenburg te Veere, hadden geen behoefte aan een groot kasteel, maar bouwden in de omgeving van het voormalige mottekasteel een soort buitenplaats, het Hof Ternisse.
(Bouw)fase 2 - 1301 t/m heden
Typologie Motte
Zichtbare toestand: Ongelijk terrein

Verwijzingen

Castlephoto Huis te Nisse
Kastelenlexicon 0473
 

Publicaties:

Ronald van Immerseel - Kastelen en buitenplaatsen in Zeeuws-Vlaanderen, 2006 -- blz 3-16

J.P. van den Broecke - Middeleeuwse kastelen van Zeeland, 1978 -- blz 196 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.8 248, DL.14 1051