Maalstede / Maelstede

Alle plaatjes (5)

Heden ten dage...

Plaats Kapelle
Gemeente Kapelle
Provincie Zeeland
Coördinaten RD 056210,389830
Coördinaten WGS84 51.488822,3.964972
Bestemming Recreatie
Toegankelijk Gehele jaar
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens do 12 november 2020
Gezien (12 mnd) 616
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Terrein met resten van het laat-middeleeuwse kasteel Maalstede (Maelstede). Het monument ligt in agrarisch gebied juist ten zuidoosten van een oude verdedigingslinie ( de Linie van Communicatie). De bodemgesteldheid betreft klei, de geomorfologie kwelderrug. De bouwvoor heeft een dikte van 25 cm en de archeologische sporen zijn direct onder de bouwvoor gelegen. De funderingen liggen zo'n 40 tot 125 cm onder maaiveld.

Er is door de gemeente een parkje gemaakt boven het kasteel. Op de restanten van de oude kasteelmuren zijn steenkorven met staaldraad geplaatst. Rondom is een fiets- en wandelpad aangelegd. Verder is het bruggetje naar het eiland onder handen genomen.

Het parkje wordt één van de pleisterplaatsen in een historische route die de gemeente langs voormalige kastelen en burchten wil laten lopen: naast Maalstede, Pronkenburg, Poucke, Bruëlis, Gistellis en de Duivelsberg.
Maart 2009

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Etymologie:

Het kasteel is genoemd naar de bewoners, telgen uit het geslacht Van de Maalstede.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1200 t/m 1326
Typologie Motte
Zichtbare toestand: Intact
Het kasteel is gebouwd omstreeks 1200. Het werd in 1326 waarschijnlijk ten dele afgebroken. De voortgaande onttakeling leidde ertoe dat het aan het eind van de 16e eeuw grotendeels was verdwenen. De ruïne schijnt rond 1700 nog zichtbaar te zijn geweest.
(Bouw)fase 2 - 1326 t/m 1700
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ruïne
(Bouw)fase 3 - 1700 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ongelijk terrein

Archeologisch onderzoek:

monumentnummer: 652
In 1968 vond hier een proefopgraving plaats. Daarbij zijn fundamenten aangetroffen die voornamelijk uit rode en gele kloostermoppen bestonden. Opm: In Waarneming 21152 (proefopgraving Brand) wordt de bouw van het kasteel rond 1200 geplaatst; dat is ook de datering die Van den Broecke (1978) aanhoudt. In de Aanwijzing tot beschermd monument wordt echter gesproken over een stichtingsdatum rond 1000. Mogelijk ligt hier een foutieve interpretatie aan ten grondslag en heeft de genoemde datum eerder betrekking op het andere kasteel Maelstede (het stamslot van het geslacht Van de Maalstede), gelegen bij Kapelle (zie ook Trimpe Burger 1970).

Verwijzingen

Castlephoto Kasteel Maalstede II
Kastelenlexicon 0471
 

Publicaties:

P.A.M.M. van Kempen - Kasteel Maelstede, gemeente Kapelle: een inventariserend archeologisch onderzoek, 2003

- Redaktie Nieuwbrief KSHZ - Hulst: kasteel van Maelstede, 2003 -- blz 9-10

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

J.P. van den Broecke - Middeleeuwse kastelen van Zeeland, 1978 -- blz 231 (met illustratie)

B. Oele - Ter Maelstede in Zuytbevelant, 1977

J.A. Trimpe Burger - Kapelle, Capelle, Bruelis, Gistelles, Maelstede, 1967

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.7 497