Hellenburg

Alle plaatjes (6)

Heden ten dage...

Adres Hellenburgstraat
Plaats Baarland
Gemeente Borsele
Provincie Zeeland
Coördinaten RD 050200,381100
Coördinaten WGS84 51.409322,3.879656
Toegankelijk Gehele jaar
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 10 maart 2013
Gezien (12 mnd) 147
 

Locatie:

Hellenburgstraat tussen Oudelande en Baarland in de Zak van Zuid Beveland.
Kastelen in de omgeving

Functies:

monument
monument

Over van middeleeuwse toestand:

Na de opgravingen in 1958 werd in 1960 de funderingen zo goed mogelijk geconserveerd. Het muurwerk is met een niet te harde specie opgemetseld tot op gelijke hoogte. Zo is er een wandelpad ontstaan over de muren. Dit pad is niet afgedekt met beton of bitumen, en houdt zich desondanks wonderwel. Rond het muurwerk en in het binnenterrein is verdiept worteldoek aangebracht waar een grindpakket op is gestort. Dit voorkomt opslag van struiken en bomen en zorgt voor een goede afwatering waardoor het poreuze muurwerk minder vochtig wordt. Het monument is eigendom van de Stichting tot Instandhouding van Objecten van Culturele Waarden in Zeeland. De Stichting Het Zeeuwse Landschap maakt deel uit van het bestuur en is verantwoordelijk voor het beheer.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet

Etymologie:

Helle zou een oude waternaam zijn. Hellenburg betekent dan burcht/kasteel aan of bij de Helle.
(Bouw)fase 1 - 14e eeuw, 1e kwart t/m 1477
Typologie Rechthoekig kasteel
Afm. hoofdburcht (m) 38 x 32 m
Zichtbare toestand: Intact
Typologie tekst:
Oudste fase mogelijk motte. Latere fasen: woontoren en rechthoekig kasteel.
(Bouw)fase 2 - 1477 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ongelijk terrein
Na de stormramp van 1477 is Hellenburg verwoest en tot ruïne vervallen, daarna is geleidelijk het kasteel verdwenen.

Bouwgeschiedenis:

Het oudste deel van het kasteel voor zover bekend, een zware bakstenen woontoren, werd gesticht omstreeks 1325; mogelijk heeft er eerder een houten verdedigingstoren gestaan.
De zware woontoren is in het eerste kwart van de 14e eeuw gebouwd door Jan van Renesse. Deze toren mat 11 x 11 m. met 2 m. dikke muren. Frederik van Renesse liet het kasteel aanzienlijk uitbreiden in de vorm zoals die ons nu bekend is. De zware toren werd geheel in het kasteel opgenomen.
Uitbreidingen vonden plaats in de 2e helft van de 14e en het begin van de 15e eeuw (zieonder meer van den Broecke 1978:177-185). Het kasteel werd wellicht tijdens een stormramp in 1477 verwoest. In het begin van de 17e eeuw restte er nog slechts een ruine die geleidelijk is afgebroken.

Archeologisch onderzoek:

In februari 1958 heeft J.G.N. Renaud archeologisch onderzoek verricht naar de funderingen van het kasteel.

Verwijzingen

Wikipedia Hellenburg
Castlephoto Kasteel De Hellenburg
Kastelenlexicon 0426
 

Publicaties:

Robert Ligthelm - kasteel Hellenburg te Baarland, Zeeland, 2017 -- blz 44-48 (met illustratie)

Taco Hermans - Middeleeuwse woontorens in Nederland : de bouwhistorische benadering van een kasteelvorm, 2016 -- blz 274-276 (met illustratie)

Taco Hermans - Woontorens in Nederland; bouwhistorische gids voor middeleeuwse woontorens, 2015 -- blz 108-111 (met illustratie)

J.J.B. Kuipers - Overige kastelen in Zeeland, 1998 -- blz 97-105

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

J.H.F. Bloemers - Verleden land, 1981

H. Sarfartij - Verleden land; archeologische opgravingen in Nederland, 1981 -- blz 146 - 147 (met illustratie)

D. Kransberg - Kastelengids van Nederland, 1979 -- blz 174 (met illustratie)

meer...