Ellewoutsdijk / Elfsdijk / Elfvoudsdijk

Alle plaatjes (4)

Heden ten dage...

Plaats Ellewoutsdijk
Gemeente Borsele
Provincie Zeeland
Coördinaten RD 45580,379150
Coördinaten WGS84 51.390994,3.814736
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 10 maart 2013
Gezien (12 mnd) 504
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Gelegen in particuliere tuin bij de villa van de ambachtsheer; vanaf de openbare weg goed te zien.
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Etymologie:

De naam Ellewoutsdijk is waarschijnlijk afgeleid van Eliwold, Elewout of Eliwout, die ter plaatse een dijk of dam liet opwerpen. In de 16de en 17de eeuw sprak men ook wel van Elfsdijk of zelfs Elfvoudsdijk.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1250 t/m 1301
Zichtbare toestand: Intact
Hendrik van Everinge bezat het kasteel, toen de Hollandse graaf in 1301 opdracht gaf het te slopen.
(Bouw)fase 2 - 1301 t/m 1320
Zichtbare toestand: Ruïne
(Bouw)fase 3 - 1320 t/m 1725
Zichtbare toestand: Intact
Na 1320 liet Hendrik op de grondslagen van zijn oude burcht een nieuw kasteel bouwen.
(Bouw)fase 4 - 1725 t/m 1822
Zichtbare toestand: Ruïne
(Bouw)fase 5 - 1822 t/m heden
Zichtbare toestand: Ondergronds

Bouwgeschiedenis:

Het kasteel van Ellewoutsdijk werd vermoedelijk al in de 1e helft van de 13e eeuw gebouwd (Van den Broecke 1978). Over de eerste ambachtsheren en de bouwfasen van hun kasteel is vrijwel niets bekend. In 1301 werd een opdracht gegeven tot de sloop ervan. In 1320 is op de grondslagen van de oude burcht het tweede kasteel gebouwd. In de loop van de 16e eeuw moet het als gevolg van watersnood en oorlogshandelingen ernstig in verval zijn geraakt. Halverwege de 18e eeuw was er getuige een afbeelden nog slechts sprake van een bouwval van een der zijvleugels. Kort na 1822 werd de ruine vermoedelijk afgebroken. De vorige eigenaar (J.C. van Hattum) liet in 1928 rondom het oude slot-terrein een brede nieuwe "gracht" aanleggen en soort "kasteelberg" opwerpen. In/onder deze berg zijn blijkens een onderzoek (11-09-1985) door B. Oele (assistent van de provinciaal archeoloog) nog funderingen van het kasteel aanwezig. In het omliggende terrein werden op veel plaatsen puinresten aangetroffen. Op een der hoogten van de in 1928 ontstane landschapstuin bevindt zich een uit laat-middeleeuwse bakstenen ('moppen') opgetrokken nep-ruine.

Verwijzingen

Castlephoto Kasteel van Ellewoutsdijk
Kastelenlexicon 0429
 

Publicaties:

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

J.P. van den Broecke - Middeleeuwse kastelen van Zeeland, 1978 -- blz 171 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.4 153