Bloodenburg / Hoobuut / Hellcopszone / Hobuck

Heden ten dage...

Plaats Zierikzee
Gemeente Schouwen-Duiveland
Provincie Zeeland
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 26 november 2023
Gezien (12 mnd) 131
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Bloodenburg stond aan de westzijde tussen Zierikzee en Borrendamme Langs de Kouwensweg.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
14e eeuw, 1e kwart
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bron: Werd vermeld tijdens het beleg van Zierikzee door de Vlamingen in 1304.

Archeologisch onderzoek:

Zijn funderingen kwamen kort na de wereldoorlog 1914-1918 van den dag toen langs de Kouwensweg een perceel weiland werd ge√ęgaliseerd. Tijdens die werkzaamheden kwamen tevens twee prachtig gebeeldhouwde zandstenen leeuwen tevoorschijn, ter grootte van ongeveer 40 cm, die vermoedelijk eens de toegang tot het kasteel hebben versierd. Dat bij die gelegenheid werd verzuimd de funderingen op te meten en in kaart te brengen.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1146
 

Publicaties:

J.P. van den Broecke - Middeleeuwse kastelen van Zeeland, 1978 -- blz 128

P. van Beveren - De verdwenen kastelen van Schouwen-Duiveland, 1960

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.2 487