Hof te Baarland

Alle plaatjes (9)

Heden ten dage...

Plaats Baarland
Gemeente Borsele
Provincie Zeeland
Coördinaten RD 050000,381000
Coördinaten WGS84 51.408817,3.886617
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 12 maart 2024
Gezien (12 mnd) 242
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Thans rest alleen nog het koetshuis en de omgrachting. In 1966 heeft een prive-restauratie van het koetshuis, een restant van de voormalige voorburcht, plaatsgevonden. Het gebouw is beschermd.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet niet, niet verdedigbaar
 

Etymologie:

Baarland betekent open, onbegroeid land

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1312 t/m 1730
Zichtbare toestand: Intact
Vermoed wordt dat in de onmiddellijke nabijheid een motte heeft gelegen (De Man 1897:83-84, nr 6).
Mogelijk gebouwd op de grondslagen van een verwoeste burcht uit de veldslag van 1295, hiervoor ontbreekt elk bewijs.

Het Slot Baarland, ook wel het Heerenhuis of Hof Baarland genoemd, werd vermoedelijk in het begin van de 14e eeuw gebouwd. In 1390 werd het Hof van Baarland bewoond door Jan Costijnsz. van Renesse en bestond uit een hoofdburcht, voorburcht, kasteelplein en drie torens. Het geheel was omgeven met een gracht. Het slot kent, evenals veel andere middeleeuwse kastelen, een lange bouwgeschiedenis waarin het steeds verder werd uitgebreid en verfraaid. De tuin, met een vroegrenaissance karakter, is gelegen binnen een ommuring even buiten de kasteelgracht. In het midden van de tuin ligt een zogenaamde 'waghen'; een loofgang begroeid met druiven. Deze kruist een pad, waardoor het terrein binnen de muren in vieren wordt verdeeld. De lanen zijn omzoomd door (linde)bomen. [Van den Broecke, 1978:.186- 193] [Backer:76-77].
(Bouw)fase 2 - 1730 t/m 1840
Zichtbare toestand: Ruïne
Ná 1730 werd het slot alleen nog als buitenplaats bewoond en raakte de aanleg in verval; in 1840 werd het hoofdgebouw gesloopt. Later is het koetshuis, een restant van de voormalige voorburcht, gerestaureerd als woonhuis. Nu zijn er slechts nog de overgebleven slotmuren en een vierkant binnenterrein
(Bouw)fase 3 - 1840 t/m heden
Zichtbare toestand: Bevat oude delen

Bezitgeschiedenis:

In 1318 kocht Costijn van Renesse ambachten van Hendrik van Everinge ter grootte van vijfhonderd gemeten (ca 220 ha).

Historische betekenis:

Baarland was een ambachtsheerlijkheid van de heer van Baarland met privileges voor een weekmarkt (1394) en tolvrijheid (1418).

Verwijzingen

Castlephoto Kasteel Baarland
Kastelenlexicon 0425
 

Publicaties:

Leida Goldschmitz - Beknopte historische gegevens over het Slot te Baarland, 2022 -- blz 18-20 (met illustratie)

Joke Feenstra - Het slot te Baarland, 2022 -- blz 3-17 (met illustratie)

C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oije - Slot Baarland te Baarland, Zeeland, 2019 -- blz 75-82 (met illustratie)

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

C.P.E. Robidé van der Aa - Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, overgeblevene burgen en kasteelen, 1978 -- nr 38 (met illustratie)

J.P. van den Broecke - Middeleeuwse kastelen van Zeeland, 1978 -- blz 186 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.2 18, DL.13 590